I 2010 bestemte Angel Merkel at Tyskland skulle gjennomføre et «grønt skifte». Kullkraft skulle byttes ut med «fornybare» kilder, basert på grønn motebølge og ren synsing. Da Merkel så en tsunami treffe atomkraftverket i Fukushima i 2011, vedtok hun etter samme innfallsmetode at Tyskland også skulle avvikle sine 17 atomreaktorer innen 2022. Resultatet ser du på strømregningen din, og snart blir den enda høyere, for klimahysteriske politikere har ikke tenkt å gi seg.

Tyskland hadde sytten atomreaktorer i 2011, da Fukushima inntraff. Åtte ble stengt nesten umiddelbart og i årene etter. Seks ble stengt i 2021. Og de tre nyeste skal nedlegges i 2022. Også euroland som Spania, Italia og Sveits planlegger å legge ned sine atomkraftverk innen 2030. Dette innebærer naturligvis at Tyskland og EU mister svært mye kraftproduksjon: De seks siste atomkraftverkene som skal legges ned i 2021–2022, har samlet 8,5 GW, nok til å forsyne Danmark med strøm dobbelt opp.

Fasiten fra Tyskland er like skremmende som forutsigelig

Tyskland har subsidiert fornybarbransjen med 500 milliarder euro siden 2011 for å erstatte strømmen fra ekte kraftverk som legges ned. Innsatsen har ført til at den teoretiske kapasiteten har økt med 80 prosent, men fornybar-produksjonen har bare økt med 5 prosent. Empirien og fasiten fra «Energiewende» er altså følgende:

Vindkraft og solkraft innfrir ikke: De kan aldri forsyne et moderne samfunn med et overskudd av billig kraft 24/7. Det er da heller ikke noe «fornybart» med 200 meter høye industrimaskiner som sluker både ressurser og strøm og har kort levetid og skyhøye vedlikeholdskostnader. Heller ikke plasskrevende industriproduserte solpaneler med begrenset levetid er «fornybart». Det er løgn – eller reklame, som det også kalles.

Tyskland har altså brukt ufattelige summer på å bygge en komplett ny kraftforsyning som aldri kan levere nok kraft. Etter den tyske vindkraft-kollapsen i 2019 skjer da også utbyggingen svært langsomt, mens energi-bortfallet når man legger ned atomkraftverk og kullkraftverk skjer over natten. Og hva blir resultatet?

Raskt økende strømmangel i EU

Vindkraft skaper bare rot i kraftforsyningen og gjør hele nettet ustabilt. Når det ikke blåser akkurat passe over et passe stort område, må ekte kraftverk eller overføringskabler fra andre land «balansere» nettet så det ikke kollapser. Bortfall av atomkraft betyr derfor mer avhengighet av fossil energi, og økt import av strøm gjennom overføringskabler fra andre land. Pr. 2021 har Tyskland 25 prosent lavere vindkraftproduksjon, gassforbruket har økt med 15 %, svartkull med med 36 %, brunkull med 44 %.

Dette er det stikk motsatte av vedtatt politikk. Men vestlige klimapolitikere ignorerer faktiske resultater som om de ikke finnes – og dinosaurmedia lar dem slippe unna med det. Eller politikerne hevder at kraftmangelen bare «midlertidig»: Bare de får bygget enda mer vindkraft på land og hav, så vil alle problemer løse seg i fremtiden og skape et kraftoverskudd som igjen vil gi billige priser.

Dette er nøyaktig de samme løgnene som skapte den selvpåførte kraftmangelen, og som går stikk imot alle faktiske resultater så langt. Og media lar dem slippe unna med dét også. Da blir det veldig lett å ljuge, i stedet for å bli stilt til ansvar for fadesen.

Når det blåser i Europa, dyttes det mye strøm hit og dit, men dessverre: Et vindstille høytrykk kan i praksis dekke hele Europa vinterstid, når kontinentet trenger mer strøm enn noen gang. Og i praksis er det bare ett land som har et «stort» overskudd av forutsigelig kraft som kan leveres på kommando: Norge.

Riktignok kan ikke hele den norske kraftproduksjonen dekke strømbehovet til mer enn noen fylker i Tyskland, men likevel skulle vi bli «Europas batteri», ifølge statsminister Jens Stoltenberg i 2011. Og Stoltenberg er nok en klimahysterisk politiker som ingenting kan om strøm eller energiproduksjon.

Samtidig som strømmangelen øker i hele Europa, har «grønne» politikere også innført en politikk som raskt vil øke behovet for strøm gjennom «elektrifisering» av hele samfunnet, og all transport – til nok en uberegnelig stor kostnad. Strømbruken i Tyskland forventes å øke med 100 TWh frem til 2030, fordi diesel, bensin og fyringsolje skal vekk, og alt og alle skal over på strøm fra «fornybare kilder» –som altså ikke klarer å levere det lobbyistene lover. Dette vil forsterke kraftmangelen ytterligere, og gjøre prisene enda høyere.

Når resultatene er observerbare og ødeleggende, så snur vel politikerne?

Ingenting av foreløpige resultater rundt «Energiewende» synker inn. Så sent som i juni 2021 sa politikere at Tysklands beslutning om å fase ut atomkraft, var å «oppnå noe historisk». Og så sent som i oktober bekreftet myndighetene i Tyskland at planen om grønn omstilling lå fast. Sosialdemokratenes Stephan Weil uttalte:

– Vi har utmerket fremgang gjennom å stole på klimanøytrale og trygge former for energiproduksjon – nemlig «fornybart».

Dette er blank løgn i sin mest skinnende form: Alle resultater viser at «fornybart» ikke er noen trygg form for energiproduksjon. Det er en gigantisk samfunnstrussel. Klimapolitikerne eksperimenterer med sine egne samfunn, og de kan lyve så mye de vil om resultatene, for de vet at pressen og media ikke vil sable dem ned og argumentere for å avsette dem.

Dette ukritiske klima-samarbeidet mellom makthavere og mainstream media gjør at Europas klimahysteri eskalerer uten bremser – akkurat som venstresidens ideologiske dødsdans rundt islam. «Politikken virker ikke, men det bryr vi oss ikke noe om.»

Ingen blir tvunget til å  innrømme fadesen, og ingen vil snu

Tysklands nye regjering har lovet å sette fart på vindkraft-byggingen som havarerte allerede i 2018 og 2019 og har vært mislykket siden den første vindkraft-boblen i 1981. De står fast på å avvikle all atomkraft i 2022 og har programfestet å forsere avviklingen av kullkraft til 2030 i stedet for 2038. Og de skal avvikle bruken av gass innen 2040, så de oppnår et samfunn 100 % drevet av sol og vind i 2050, som vedtatt. Dette har aldri vært mulig.

«Trafikklys»-regjeringen er altså fullstendig dedikert til politikk som ikke virker, mål som det ikke er mulig å oppnå, basert på fantasiteknologi som ikke eksisterer, og fortsatt trosse alle fakta som foreligger. Fordi klima. I stedet plaprer man de samme ideologiske frasene som for 20 år siden. På godt norsk kaller vi dette å være tjukk i huet, men hvorfor er dette ditt problem her i Norge?

Fordi norske politikere har vært like tette i nøtta, sviktet Norge og nordmenn og gitt bort all makt til EU, uten fnugg av forsiktighet, ansvar eller innsikt i hva de vedtar. Samtlige partier på Stortinget har stemt for Paris-avtalen og mener på fullt alvor at det er en «klimakrise» som bare kan kureres med penger, «samarbeid» og «elektrifisering gjennom fornybare kilder».

Dette er en gavepakke til klimaindustrien og kapitalkreftene i alle forsyningsledd innen energi, men en drittpakke til borgerne og næringslivet over hele EU. For høye energipriser gjør alle varer og tjenester dyrere, alt fra mat til mekanikk. Politikere påstår det er midlertidig, men slipper å bli holdt ansvarlig for løgnene.

Den europeiske energipolitikken er bygd på ønsketenkning, og ikke på realiteter

«Grønn omstilling» gjennomsyrer alt som skjer i samfunnet, men politikken er et samfunnseksperiment som vil koste liv. Klimahysteriet har skapt en selvforskyldt energikrise som skaper kraftmangel og energifattigdom i hele EU-imperiet, og EU-kolonien Norge blir ikke spart. Målene og resultatene spriker 180 grader, men naturligvis har politikerne godt betalte «forskere» de kan pulverisere ansvaret og berolige saueflokken med:

Forskerne har funnet ut at «nedgangen i kjernekraft midlertidig vil føre til høyere bruk av fossilt brensel og import, men at dette raskt bør reduseres ved akselerert utvidelse av fornybar energi.» Eller sagt på en eklere måte: «Det har ikke virket så langt, men i fremtiden kommer det til å virke». Dét er ikke sant. Derfor vil kraftmangelen eskalere og energiprisene øke ytterligere når flere atomkraftverk og kullkraftverk stenges. Hele verden påvirkes av denne virkelighetsfjerne idotpolitikken.

Dessverre godtar europeiske velgere disse løgnene, for når forskere sier noe, da må det jo være sant? Både Norge, Sverige og Tyskland har nylig fått nye «grønne» regjeringer som alle ønsker å forsterke klimapolitikken som skaper problemene for velgerne – og det var velgerne selv som valgte dem. Dette er ren selvskading, men konsekvensene slipper ikke velgerne unna.

Dårlig politikk gir dårlige resultater. Husk å tegne abonnement, så vi kan fortelle deg flere fakta fra virkelighetens verden!

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.