Akkurat når Europa er i ferd med å gå inn i sin kaldeste periode med størst kraftbehov, kommer nyheten om at EUs allerede hardt pressede energiforsyning har fått nok en smell: Denne uken måtte Frankrike stenge fire reaktorer i to av sine atomkraftverk etter at rutinemessige sikkerhetsinspeksjoner fant sprekker i rørkonstruksjonene ved en N4-reaktor.

Det franske elektrisitetsselskapet Électricité de France S.A. (EDF),  som eies primært av staten, skriver i en pressemelding:

– Forebyggende vedlikeholdsinspeksjon på primærkretsen til reaktor nummer 1 til Civaux kjernekraftverk avslørte sprekker på rørene forårsaket av korrosjon. Da man sjekket samme strukturer ved reaktor nummer 2, ble lignende defekter oppdaget.

Frankrikes atomsikkerhetsbyrå Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ble informert om problemene som ble oppdaget på reaktorens rørsystem, og EDF svarte med å stenge ned N4-reaktorene i Civaux midlertidig for å utbedre skadene.

Som om ikke dét var ille nok, valgte EDF øyeblikkelig også å stenge to reaktorer ved Chooz atomkraftverk i de nordøstlige Ardennene for inspeksjoner, som et forebyggende sikkerhetstiltak. Begge kraftverkene bruker nemlig samme reaktorteknologi.

Den midlertidige stengingen av fire rektorer ved Civauxs og Choozs innebærer at Frankrike og EU mister 1 TwH, i et kraftnett som allerede er ekstremt hardt presset fordi flere EU-land har stengt sine kullkraftverk og atomkraftverk gjennom det siste tiåret – i troen på at sol- og vindkraft kan erstatte normale, stabile kraftverk.

Grønt skifte virker ikke, akkurat som advarslene forutsa

Den uforutsigelige og tilfeldige kraftproduksjonen fra «fornybart» skaper stadig større ustabilitet og kraftmangel i Europa, og økende behov for gasskraft som «balansekraft». Denne økte etterspørselen innebærer igjen at prisen på strøm eksploderer i Europa. Og siden Norge er omgjort til en EU-koloni av Stortinget (og skal fungere som «Europas batteri», slik Jens Stoltenberg stolt proklamerte i 2011), innebærer dette at Norge også rammes av EUs strømkrise – som bare så vidt har begynt:

Stengningen i Frankrike kunne nemlig ikke komme på et verre tidspunkt. Kjøligere vær har sendt franske kraftkontrakter til rekordhøye priser tidligere denne uken, og vinteren har så vidt begynt. Samtidig melder OECDs energibyrå IEA at global bruk av kull i kraftverk har økt med 9 prosent fra i fjor og vil sette ny rekord i 2021.

Kullbruken øker både i EU, USA, Kina og India, ikke minst på grunn av at næringslivet girer opp etter Covid-19. Det øker også prisen på fossile energikilder globalt. At Europas befolkning øker fort gjennom innvandring, bidrar også naturligvis til økt energiforbruk, og en tredje faktor er tegn til global nedkjøling de siste årene, som presser opp behovet for fossil energi.

En svært alvorlig kraftsituasjon i januar og februar

Allerede i fjor skrev vi flere ganger om hvordan EUs kraftnett var nær en kollaps. En såkalt frekvenskollaps i ett land kan i teorien skape blackout over hele EU, og det kan ta over en uke å gjenopprette kraftforsyningen, som for eksempel etter den store strømkollapsen i Ontario i 2003. Ja, dette kan skje i hele Europa, på den kaldeste dagen i året.

Før 2022 har EUs grønne politikere lagt ned enda flere atomkraftverk og kullkraftverk (som også gir store mengder fjernvarme til EUs husstander), og flere skal stenges fremover. Dette er i prinsippet ren sabotasje mot Tysklands kraftforsyning, og med EUs integrerte kraftnett blir Tysklands politikk hele EUs problem.

Denne samfunnstrusselen er altså drevet av klimapolitikk, og den peker mot enda større energimangel i EU, og enda høyere strømpriser. Det finnes i prinsippet ingen øvre grense for hva strømmen kan koste, i det som i praksis er Enron-skandalen fra 2001, på steroider.

Norske stortingspolitikere har greid kunststykket å lage et system som har ødelagt vårt store komparative fortrinn gjennom hundre år med billig vannkraft i overflod: Strømkunder i vannkraftlandet Norge betaler nå milliarder i fordyrende CO2-avgifter for kull- og gasskraft fra Kontinentet, samtidig som Norge har fått strømmangel og destabilisert strømnett. Fordi klima.

Alle partier som har undertegnet Paris-avtalen, har skylda for dette, altså alle partiene på Stortinget. Og elitens subsidierte medier har sviktet fullstendig i å advare velgerne mot faren som truer næringslivet og privatøkonomien vår.

Destruktiv inkompetanse kombinert med klimahysterisk hastverkspolitikk

Svalbard et godt eksempel på hvor inkompetente og destruktive våre «grønne» politikere er: Som et symbolpolitisk hastevedtak har myndighetene vedtatt å legge ned det trofaste kullkraftverket ved Longyearbyen, som er drevet av kortreist kull og fungerer helt perfekt.

Foruten å gi stabil, trygg strømforsyning i overflod, gir også kullkraftverket store mengder fjernvarme til verdens kaldeste by. Nå skal Svalbard drives av dieselgeneratorer på langreist diesel, som ikke gir fjernvarme. For klimahysteriske politikere er dette en stor seier. For innbyggerne er det en armert mine under hele samfunnssikkerheten.

Bare en politisk omveltning vekk fra panisk klimapolitikk, og et oppgjør med globaliseringen, kan gi oss stabil strømforsyning og de lave energiprisene tilbake. Det Norge trenger i fremtiden, er en «energi-havarikommisjon» som gransker hvem som står bak fadesen, hvem som tjente på den, og få stilt de skyldige til ansvar.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.