Etter å ha skapt finanskrise, eurokrise, migrantkrise, terrorkrise og brexitkrise, er globalisten Angela Merkel godt i gang med å skape energikrise og fattigdomkrise for Tyskland og EU, i følge den tyske riksrevisjonen. Likevel fortsetter migrasjonen, islamiseringen og «grønn» omstilling uten tenkepause, til tross for en pandemikrise som har vært dyrere enn noen av Merkels tidligere påfunn. Her taler hun under den internasjonale konferansen for å sikre trygg, ordnet og jevn migrasjon. Bilde: Marrakesh, Marokko i 2018. Foto: Abderrmane Mokhtari / Reuters / NTB.

Tysklands «Bundesrechnungshof», eller riksrevisjonen på norsk, er uavhengig av både regjering, parlament og domstoler og utøver økonomisk kontroll over Forbundsrepublikken. Oppgaven er å undersøke om de politisk bestemte tiltakene er lovlige, korrekte og samfunnsøkonomisk forsvarlige. For andre gang siden 2018 har den tyske Riksrevisjonen gransket Merkels «Energiewende», og rapporten viser at kostnadene er ute av kontroll og vil fortsette å stige. Nå er også selve sikkerheten rundt strømforsyningen i fare, og det truer hele Tysklands stabilitet.

Ny gjennomgang viser at problemene forverrer seg raskt. 

I en tidligere undersøkelse av det «grønne skiftet» kritiserte riksrevisjonen det tyske finansdepartementet for manglende koordinering og kontroll av denne ønskede overgangen til «fornybart», samt de påfølgende høye kostnadene. Konklusjonen den gang var at byrdene som blir pålagt innbyggerne og næringslivet, ikke er i samsvar med hva som blir levert.

Nå har altså Bundesrechnungshof tatt en ny gjennomgang, og utvidet den til også å gjelde forsyningssikkerheten i strømsystemet. Konklusjonen er knusende: Strømprisen til private husholdinger i Tyskland, ligger nå 43 prosent over EU-gjennomsnittet, og er Europas høyeste med ca Kr 3,20 / kWh. Det tilsvarer ca 64.000 kroner året for et vanlig rekkehus i Norge. Situasjonen er like ille for næringslivet og industrien, og enda mer skremmende:

Både en ny Høyreregjering eller Arbeiderpartiregjering vil føre samme farlige politikk her i Norge etter valget i 2021, fordi Parisavtalen og klimaindustrien krever det.

«Grønn omstilling» gir priseksplosjon og skaper energifattigdom

Tyskland har allerede brukt over 1000 milliarder euro på ca 30.000 vindturbiner. «Die Energiewende» har derfor medført kostnader for strømkundene på minst 34 milliarder euro, dvs. over 340 milliarder kroner. Den tidligere miljøministeren fra De Grønne, Jürgen Trittin, lovet imidlertid i 2004 at kostnadene for Energiewende ikke ville overstige prisen på en iskrem i måneden for en gjennomsnittshusholdning.

Det samme bløffen gjenspeiler seg i Norge, hvor Fremskrittspartiet har vært pådrivere for å slippe strømmarkedet fri og bygge vindkraft i Norge, samtidig som de lovet bagatellmessige prisøkninger. Sjekk strømregningen din og skrik – og merk deg hvordan samtlige partier løper for livet fra sine tidligere løfter om å gjøre Norge til et vakkert vindkraftland, nå foran valget. Tro heller ikke et øyeblikk på at klimaplanene er skrinlagt. De vil bare ikke prate om det lenger.

Fremfor alt er det statlige avgifter som driver opp strømprisene i Tyskland, og Bundesrechnungshof anser det som sannsynlig at strømprisene vil fortsette å stige på grunn av subsidier. Dette er i ferd med å undergrave hele Europas næringsliv, og skape energifattigdom og en ny underklasse som må velge mellom å betale strømregningen eller kjøpe mat.

Dette bekymrer ikke dagens globalist-elite. Pytt-pytt, de skal tross alt «redde kloden» fra CO2-dommedag. Men det bekymrer den tyske riksrevisjonen: Den skjerper kravet til Finansdepartementet og ber dem tilstrebe en grunnleggende reform av de delene av strømprisen som er bestemt av staten «Ellers er risikoen for Tysklands konkurranseevne og aksept av energiovergangen tapt.»

Politikerne skaper strømmangel, men vil likevel øke strømbruken

Rapporten belyser at politikerne har besluttet en rekke vidtrekkende «grønne» tiltak som truer selve forsyningssikkerheten, samtidig som de ønsker en flåte på 7-10 millioner elbiler på veiene innen 2030, noe som igjen vil kreve at en million ladestasjoner skal bygges. En nasjonal hydrogenstrategi er også vedtatt i av Merkels grønne regjering, noe Erna Solberg naturligvis har kopiert. Globalister har alltid endeløst med skattepenger for å «redde kloden», men aldri penger nok til egen befolkning.

Å bruke hydrogen som energibærer er et vanvittig sløseri med energi, i et land som allerede mangler energi. Energitapet ved hydrogenproduksjon er på ca 80 prosent, og det vil igjen kreve en mangedobling av energibehovet. Samtidig har den tyske regjeringen vedatt å avvikle kullkraft innen 2038, og de seks siste atomreaktorene skal tas ut av drift innen utgangen av 2022. Dermed får Tyskland et stadig større energiunderskudd, og det skaper igjen strømkrise i hele EU, noe jeg har skrevet flere artikler om de siste årene.

Bundesrechnungshof slår fast Finansdepartementet har ansvaret for at «grønn omstilling» ikke bringer energiforsyningen og systemsikkerheten i fare. Men de har ikke gjort jobben sin, ifølge Kay Scheller:

– Når det gjelder forsyningssikkerhet og systemsikkerhet, har Finansdepartementet neglisjert spørsmål som nettverksutvidelse, strømlagring, nettvedlikehold, nettstabilitet og problemene rundt strømbrudd. Det er et presserende behov for handling her.

Overoptimistiske forventninger og urealistiske beregninger

Kay Scheller gir også eksempler på hvordan den føderale regjeringen har basert sin politikk på selvbedrag: Under planleggingen for avvikling av kull- og atomkraft har Regjeringen rett og slett oversett kapasitetsunderskuddet på 4500 megawatt dette vil skape i 2023. Utvidelsen av strømnettet henger også etter. I midten av 2020, var bare 913 km av den planlagte nettverksutvidelsen på 5061 km ferdig. Handlingsplanen for å kvitte seg med de 35 verste flaskehalsene før 2025, anses heller ikke som realistisk.

I 2019 kollapset vindkraft-byggingen i Tyskland på grunn av folkelige protester og nye miljølover. Derfor er det i følge Bundesrechnungshof «ikke realistisk å anta at utviklingsmålene for fornybar energi vil bli oppnådd, spesielt når det gjelder vindkraft.». Problemet er at «De Grønnes» drøm om et fossilfritt samfunn alltid vært basert på ustabil sol- og vindkraft…men sol- og vindkraft har ikke teknologisk eller økonomisk evne til å opprettholde et moderne samfunn. Dette har alle ærlige elektroingeniører visst i 30 år. Problemet er at grønne fanatikere uten teknologisk kompetanse, så som Merkel og Solberg, ikke vil høre på dem, og har rensket ut alle som sier sannheten om utopien «grønt skifte».

Flere kilder til feil og usikkerhet

Rapporten fra Bundesrechnungshof viser at vind- og solproduksjonen slett ikke øker, slik den føderale regjeringen baserer sine prognoser på. Her skylder politikerne på årevis med «svak vind og lite sol», men sannheten er heller at været er akkurat som før. Det er prognosene det er noe galt med. De er basert på vindkraft-industriens reklametall, overoptimisme, og falske løfter om effektivisering gjennom teknologisk utvikling.

Et annet problem er at regjeringen har gått ut ifra en befolkningsnedgang i Tyskland innen 2050, som ville gitt mindre energibehov. Men siden Merkel fører samme ansvarsløse og ødeleggende innvandringspolitikk som Sverige, (eller omvendt) blir også disse prognosene helt feil.

Potensialet for frakobling av strømbruk basert på avtaler med industrikunder, anses også å være for optimistisk. Og fremfor alt er det ikke gjort noen stresstest av det elektriske systemet med «worst case scenario». I stedet har man fått situasjoner som ikke er «worst case» – mens om likevel har truet strømforsyningen i hele EU.

Tre helt basale spørsmål kunne hindret den politisk katastrofen vi står overfor

«Energiewende» er imidlertid ikke et tysk fenomen: Både politikere, forskere, miljøvernere og journalister over hele Europa og USA har lagt all sin ære, prestisje og innsats i drømmen om at oljealderen er over, og tiden er moden for et «karbonfritt samfunn» basert på sol, vind, biobrensel, med batterier og hydrogen som energibærer. Dette er en utopier basert på kunnskapsløshet, teknologi som ikke eksisterer og liten evne til å bruke en billig kalkulator.

Men å innrømme at de har tatt feil, er helt umulig nå. Det vil ødelegge klima-hysterikernes eget selvbilde og ettermæle, derfor forsøker de å bruke astronomiske summer på å presse frem en suksess, på ren trass. Men man kan ikke sloss mot matematikk og fysikk. Sorry. Og det hadde vært lett å unngå problemene, hadde globalistene bare vært smarte nok til å stille de to helt innlysende spørsmålene man MÅTTE starte med:

1: Er det matematisk, teknisk og økonomisk mulig å erstatte kull, gass og olje med sol- og vindkraft? Eller bare ønsker jeg det? 

2: Er det matematisk, teknisk og økonomisk mulig å bruke batterier og hydrogen som energibærer i et sånt samfunn? Eller bare ønsker jeg det? 

Matematikk og fysikk gir svare på de to spørsmålene, og svaret er nei. Det er mulig å komme et stykke på vei hvis man insisterer, men det vil ruinere samfunnet, og det vil kollapse til slutt.

Et høyrisikabelt samfunnseksperiment som beriker noen få

Moderne samfunn er basert på et overskudd av billig energi, og har grodd frem gjennom 300 år basert på et overskudd av billig, fossil energi. Nå forsøker grønne politikere å avvikle alt dette, og heller finne opp energiforsyningen på nytt – til astronomiske kostnader, som naturligvis vil gå ut over velferden i alle Euroland: «Fremtiden» deres er basert på teknologi som hverken er billig, enkel eller gir samfunnet et energioverskudd, via energiressurser som ble utkonkurrert for 300 år siden av primitive dampmaskiner. Vindkraft-selgerne sa nemlig at det var lurt. Så her står vi nå.

Energiewende trosser fysiske, økonomiske og tekniske tyngdelover, og er rensket for enhver logikk, forsiktighet, økonomiansvar og hensyn, men dessverre har klimahysteriet blitt «too big to fail». De som tjener makt, penger og prestisje på klimahysteriet, er nødt til å piske den døde hesten videre, eller miste alt og stå igjen som fjols. Can‘t have that.

Så heller ikke denne gangen vil globalistene høre på fagfolkene i den Tyske Riksrevisjonen…eller en skarve forfatter, som har skrevet den eneste boken som forklarer gjennomgående hvorfor og hvordan klimahysteriet kunne skje.

Dette blir dyrt, og DU vil måtte betale, på alle måter.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.