Etter hvert som EUs energimangel, kraftkaos og strømpriser smitter over på Norge, og vindkraftmotstanden har jaget denne svindelindustrien ut på havet, begynner kritiske spørsmål endelig å slippe til i mainstream media – og Document ønsker dem inderlig velkommen mange år etter. Et viktig spørsmål fra vindkraftmotstanderne er: Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?. Det er nesten som å spørre hvor mange runder det er på Bislett, men Geir Molnes i Faktisk.no har tatt en pause fra å sensurere folk på Facebook og har forsøkt å finne fakta.

Her kan man lese at det finnes tre måter å hente ut mer strøm fra vannkrafta vår: Vi kan bygge nye vannkraftverk, ruste opp eksisterende kraftverk, eller utvide eksisterende kraftverk – hvor oppgradering til moderne standarder er det enkleste. Tar vi alle metoder i bruk, kan vi teoretisk produsere opp mot 600 terawattimer (TWh) i året, ifølge NVE, forutsatt at man ikke tar hensyn til naturinngrep, kostnader eller teknologiske begrensninger, eller om naturinngrepene er uhensiktsmessige.

Med tanke på at normalproduksjon i norske vannkraftverk er på rundt 136 TWh årlig, sier dette tallet mye om hvorfor Norge har hatt overskudd av billig strøm i hundre år, og hvorfor landet ble velsignet med en stor kraftkrevende industri – helt frem til globalistene tok over Stortinget og samfunnet. Molnes forsetter:

– Hvis man ser bort fra prosjekter som ikke er teknologisk eller økonomisk gjennomførbare, sitter man igjen med et teknisk-økonomisk potensial på rundt 216 TWh, ifølge NVE. Rundt 64 prosent av dette er allerede utbygget, mens 23 prosent er vernet. NVE mener det totale gjenstående potensialet er på 23 TWh, dersom man tar med både nye utbygginger, opprustinger og utvidelser. Dersom vi snevrer inn til kun opprusting og utvidelser, mener NVE at det teknisk-økonomiske potensialet er på rundt 7,6 TWh. Direktoratet tror mye av dette kan realiseres gjennom de neste 20 årene.

Det er her det begynner å glippe for Faktisk.no

Det Molnes ikke berører, er det faktum at vindkraftindustrien helt fritt har fått lov til å rasere naturen, også i vernede områder. Faktisk har denne tungindustrien fått blankofullmakt av Stortinget til å bulldoze norsk natur akkurat som de vil, helt uten hensyn eller reservasjon, med enorme skattelettelser og subsidier som bonus. Det er bare noen få år siden storting og regjering simpelthen ikke kunne få nok vindkraft i Norge, fordi vindkraftselgerne sa det var lurt og deres SV-lobbyister la Stortinget under seg. Og nå selger de inn havvind i stedet, som trenger enda mer subsidier.

Derfor er det naturlig å spørre: Hvorfor kan vi ikke bygge flere vannkraftverk?

Hvis du måtte velge: Er det ikke bedre med en ny kunstig innsjø i naturen enn gigantiske områder ødelagt for alltid av betongfundamenter, anleggsveier og ineffektive, kortlivede industrimaskiner fulle av olje og konstant vedlikeholdsbehov, med møllevinger som spruter mikroplast og ikke kan resirkuleres? Svar helt ærlig i kommentarfeltet: Hva er styggest av innsjøen ved Altakraftverket og Fosen vindpark?

Det leder oss til neste kritiske spørsmål:

Hvorfor snakker ikke Faktisk.no om det faktum at Norge hadde et godt overskudd av kraft, som varierte mellom 0 og 20 TWh helt frem til Stortinget ga bort kraftforsyningen vår til EU? Og den ble gitt bort i bytte for høyere strømpriser og enorme utbyggingskostnader som veltes over på norske strømkunder, både privat og i næringsdrift. Faktum er at Norge aldri trengte vindkraft. Vi hadde mer enn nok vannkraft allerede, og mye mer å gå på, men den mektige vindkraftindustrien ville aldri tillate at Stortinget satset på vannkraft. Det tjener jo ikke de internasjonale vindkraftbaronene noe på.

Norge mangler ikke kraft; det er Stortinget som mangler fornuft og kunnskap 

Dagens situasjon har ikke oppstått fordi Norge mangler kraft eller har for gamle vannkraftverk. Den har oppstått fordi EU har bestemt at vi må «dele krafta vår med andre». Men det «må» vi slettes ikke. Det er rett og slett ikke sant, men stortingspolitikerne hadde ingen innsigelser da de undertegnet ACER på falske premisser: Norge som selvstendig nasjon har ingen slike forpliktelser. Vårt nasjonale energisystem var bunnsolid, nedbetalt, billig, effektivt og stabilt, og lave strømpriser kunne fortsatt vært en av våre viktigste konkurransefortrinn, særlig fordi vi ellers er et høykostland. Det ville vært god energipolitikk.

Men EU bryr seg ikke om fakta og tolererer ikke nasjonal konkurranse fra sine kolonier. Imperiet vil ha makt og energi, fordi EU-politikere har ødelagt EUs energiforsyning med idiotpolitikk, også kalt «Energiewende», eller «grønt skifte» på norsk. Og denne galskapen har spredd seg til Norge. Fordi klima.

Det innebærer ikke bare å slutte med fossil energi og erstatte det med «fornybar» sol- og vindkraft, noe som er fysisk, matematisk og økonomisk umulig. Det innebærer også å dramatisk øke forbruket av strøm gjennom å «elektrifisere» samfunnet og boreplattformer langt til havs, og sløse bort enorme mengder energi på batterier og hydrogen som energibærere for et «fossilfritt samfunn». Noe som også er fysisk, matematisk og økonomisk umulig. Dette skriver ikke Faktisk.no et ord om, fordi det bryter med klimahysteriet de er satt til å vokte av sine eiere.

Faktisk: Norge trenger ikke omstilling, vindkraft, batterier og hydrogen. Vi har vannkraft til Dovre faller. 

Faktisk.no hopper altså bukk over selve kjernepunktet: Norge trenger ikke disse voldsomme ekstra mengdene med strøm. Vi trenger ikke gi bort kraftforsyningen vår til EU. Vi trenger ikke la verdier som tilhører nordmenn strømme ut av Norge gjennom overføringskabler i bytte for høye strømpriser. Norge trenger ikke forsøke å oppfylle Paris-avtalen, og skulle det nå ha vært et være eller ikke være for klimaet, så kunne Norge ha regnet inn de norske skogarealene, slik resten av EU har gjort, men det ville ikke den forrige regjeringen gå med på.

Men «Klimakrisen» savner basis i vitenskap.

Norge trenger heller ikke gå i bresjen for å utvikle havvind, batterier og hydrogen, fordi kostnadene er astronomiske og risikoen ekstrem. La Kina gjøre det hvis det er så fordømt viktig – for vårt land vil aldri trenge havvind, batterier og hydrogen. Ifølge NVE pøser det ned teoretiske 600 terawattimer (TWh) i året av potensiell vannkraft, og det vil holde for all fremtid, særlig hvis vi slutter å sløse bort strømmen på alt og alle i klimaets navn, og forsøker å være «Europas batteri». La dem ordne opp selv i kaoset de har skapt. Den påståtte «energikrisen» er politikerskapt, og det er politikerne bak krisen som er problemet, ikke løsningen.

Det Norge trenger, er politikere som slutter å gi bort våre naturressurser til andre land i bytte for ingenting. Det vi trenger, er å avslutte globalistisk klimapolitikk, som har erstattet nasjonal energipolitikk og truer med å ruinere både private og næringslivet. Og det haster, for «grønt skifte» med sitt «smartnett» basert på «fornybar» sol- og vindkraft kommer aldri til å fungere.

Det er en teknologisk perversitet, basert på utopier, kunnskapsmangel og eventyr. Men du verden så profitabelt det er for de involverte. Faktisk.

Les også:

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner på sitt laveste siden 2006

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.