Den danske energistyrelsen har nettopp sluppet en rapport som viser at også Danmarks strømforsyingssikkerhet ikke vil være noen selvfølge i 2030. I 2030 og fremover kommer Danmark til å mangle kraftstasjoner som kan trå til på dager hvor strømforbruket er høyt, og produksjonen fra vind og solkraft er lav – noe som gjerne omfatter iskalde uker med polare høytrykk i vintermånedene. Dette er nye alarmklokker som kimer pga dagens kraftmangel som har overrasket myndighetene, trass utallige advarsler.

Nordmenns forhold til Danmark som ferieland, har antagelig bidratt til at Danmark brukes som bevis for at samfunn kan baseres på vindkraft og sykler, men det er et fantasifoster: Frem til 2015 var Danmark først og fremst drevet av sine 14 kull/oljekraftverk, samt overføringskabler fra naboland. Det fungerte perfekt og rimelig, og frem til nå har Danmark kunnet opprettholde produksjons/forbruks-balansen uansett vær, vind eller strømbehov gjennom å balansere egen produksjon opp mot overføringkabler fra naboland. Nå kan det være over.

Et høyrisikabelt energieksperiment drevet av et enormt profittpotensiale

Danske politikere er dessverre ruset på samme «grønt-skifte-kjøret» som herjer i resten EU og Norden: Kullkraftverk legges ned, og som kompensasjon har Danmark bygget 6200 vindturbiner. De gjenværende åtte «regulerbare kraftstasjonene» (kull/oljekraftverk) står også for utfasing, og samtidig stiger strømforbruket fra transport, oppvarming og industrien fordi samfunnet skal «elektrifiseres».

Denne elektrifiseringen skal skje gjennom et fremtidig «smartgrid», hvor strøm fra «fornybart» skal dyttes hit og dit, eller produsere hydrogen for vindstille uker. Dette systemet er Science Fiction: Det er aldri testet ut i praksis over lengre tid for et større samfunn, og ingen steder finner du anslag for kostnadene frem til 2050. Likevel er «omstillingen» i gang over hele Norden og EU, før man har slått fast at dette virkelig vil fungere, hva det vil levere i praksis, og hva det vil koste å bygge, og hva strømmen vil koste til forbrukere.

Det er klimakrisen og dens påståtte katastrofale resultater i fremtiden som skaper denne panikk-politikken. Det nye energisystemet basert på vind, sol, hydrogen, batterier og overføringskabler MÅ bygges, og SKAL tvinges til å fungere, så hele Norden blir kullfritt i 2030 og fossilfri i 2050. Men det kommer ikke til å fungere. Det vil bare skape større og større energimangel i EU-land, til stadig høyere priser, noe som naturligvis  gleder strømprofitørene, men ruinerer både folk og næringsliv.

Også danske politikerne begynner å bli nervøse

Femten år med en historisk satsing på vindkraftutbygging i Tyskland, beviser at «energiomstillingen» ikke fungerer. Men heller ikke markedsdirektøren i Dansk Energi, Kamilla Thingvad, tar hintet og advarer politikerne om «Det grønne skriftet» er i ferd med å skape katastrofe. Dessverre mener også hun at eneste løsning er å forsere den «grønne omstillingen» og bygge enda flere vindturbiner, slik vindbaronene dikterer fra sine skatteparadiser. Det kan aldri bli nok, eller for mange vindturbiner, til tross for at alle nå er klar over at vindkraften kan stå stille i ukevis i vintermånedene når kraftbehovet er størst. Thingvad sier:

– En høj elforsyningssikkerhed og lave elpriser er forudsætninger for et velfungerende og konkurrencedygtigt Danmark. Vigtigheden af de to forudsætninger forstærkes kun i takt med, at Danmark gennemgår en øget elektrificering og digitalisering. Derfor skal vi prioritere to indsatsområder: Der skal bygges tilstrækkelig vind- og solkapacitet til at holde danskernes elpriser i bund, og der skal investeres i anlæg og løsninger, der hurtigt og fleksibelt kan lukke hullet, når produktionen fra vind og sol udebliver.

Danmark skiller seg ut i «klimaløsninger» ved at Energistyrelsen anbefaler en forsterket satsning karbonnøytralt biobrensel og biomassekraftverk som «balansekraft» når vinden svikter eller blåser for mye. Så får det heller være at hele «omstillingen» er unødvendig og fånyttes, for verden satte akkurat rekord i bruk av kull, og det finnes ingen energimangel i EU: Kontinentet står på enorme fossile energireserver, men de vil man ikke lenger bruke. Fordi klima.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.