Masih Alinejad er en irask journalist som kjemper for kvinners rettigheter i Iran. Hun kaller vedtaket i FN for surrealistisk. Foto: REUTERS /Brendan McDermid/ NTB

Onsdag bestemte FN at Iran er utnevnt til «Commission on the Status of Women». Flere norske politikere reagerer med vantro. En iransk forkjemper for kvinners rettigheter kaller vedtaket «surrealistisk».

– Et regime som dreper kvinner og aksepterer tvangsekteskap og voldtekt mot barn er satt til å beskytte kvinners rettigheter. Det er en bisarr forestilling.

Det sier Emilie Enger Mehl (Sp) i utenrikskomiteen.

Iran er rangert som et av verdens verste land for kvinner, ifølge Human Rights Watch. Det islamske landet har en lovgivning basert på sharia, som systematisk diskriminerer kvinner.

Kvinner blir dømt til døden for å bryte teokratiets strenge regler. Strafferammen for å bryte påbudet om å bære hijab er på 10 år i fengsel, ifølge Amnesty International.

Allikevel våger modige iranske kvinner å kjempe for friheten gjennom bevegelsen My Stealthy Freedom.

Masih Alinejad er en iransk kvinneaktivist, og har skrevet boken The Wind in My Hair: My Fight for Freedom in Modern Iran. Hun skriver på Twitter at dette er «surrealistisk».

Iran til å beskytte kvinners rettigheter er som å sette en pyroman til å være brannsjef, sier direktør for UN Watch, Hillel Neuer til Jerusalem Post.

“This is a black day for women’s rights, and for all human rights,” said Neuer.

“Iran’s persecution of women is gross and systematic, both in law and in practice. The UN’s own secretary-general has reported on Iran’s ‘persistent discrimination against women and girls.”

Dette minner om FNs menneskerettighetskommisjon UNHRC, som i 2017 valgte inn land som Afghanistan, Pakistan, Qatar og Nigeria som medlemmer.

I 2015 ble Saudi-Arabia valgt til et lederverv i UNHRC. Dette var altså et land hvor kvinner ikke hadde lov til å kjøre bil!

FN avslører med dette at organisasjonen har forfalt til et ineffektivt og pengeslukende byråkrati, som kun har en funksjon for avdankede politikere som vil tjene millioner av skattefrie kroner på skattebetalernes regning.

Også FrPs utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde er kritisk.

– Det er fullstendig galskap! Det viser samtidig at FN er en korrupt udemokratisk organisasjon hvor det kjøpes og selges stemmer. Jeg vil innlede mitt innlegg i den utenrikspolitiske som starter om 5 minutter.

Mina Bai er født i Iran og er en sterk kritiker av regimet. Også hun er svært kritisk til hvitvaskingen av det iranske regimet, og skriver på Facebook:

Dessverre har vi i vesten en propaganda maskin som reklamerer for «stakkars Iran», misbruker vår sivilisasjon og historie for å rettferdiggjøre barbariske islamister som regjerer i Iran nå, og nekter å skille mellom stakkars iranere fanget hos islamister og regjeringen i Iran.

Våre kvinner er blitt redusert til gud vet hva på grunn av dette islamistiske styre! Og her snakker jeg ikke om EN eller TO kvinnefiendtlige lover. Jeg snakker om en mektig islamistisk system som setter kvinner ned!

Vi sendte en e-post til Utenriksdepartementet med spørsmål om Norge stemte for Irans kandidatur. Vi fikk svar fra statssekretær Jens Frølich Holte (H).

Stemmegivning i forbindelse med valg og kandidaturer i FN er ikke offentlig. Dette er i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg, og fast praksis blant FNs medlemsland. Iran har utvilsomt store utfordringer når det gjelder kvinners rettigheter og likestilling.

Dette har Norge gitt tydelig uttrykk for, både i FN og i vår bilaterale dialog med iranske myndigheter. Nå som Iran er valgt inn i Kvinnekommisjonen vil vi aktivt bruke anledningen til å påvirke dem, til å stille klare forventninger og til å holde dem ansvarlige.

Nettavisen

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.