FN har valgt Saudi-Arabia, et av verdens aller mest kvinneundertrykkende regimer, inn i kommisjonen som skal fremme kvinners rettigheter. Utenriksdepartementet vil ikke si hvordan Norge stemte.

I FNs kvinnekommisjon skal Saudi-Arabia være med på å utforme globale standarer for likestilling.

Kommisjonen er «eksplisitt dedikert til å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon», ifølge egne nettsider.

– En svart dag for kvinners rettigheter, ifølge Hillel Neuer i UN Watch. Hva han nå kan ha ment med det.

– Å velge Saudi-Arabia til å fremme kvinners rettigheter, er som å gi en pyroman jobben som byens brannsjef. Det er absurd og moralsk forkastelig, sier administrerende direktør Hillel Neuer i den Genève-baserte organisasjonen UN Watch, som overvåker FN sitt arbeid.

Verdens mest – og i Saudi-Arabias tilfelle: minst – likestilte land rangeres årlig av World Econonic Forum. Det er ikke mye om å gjøre at kongeriket tar sisteplassen, i fjor havnet landet på 141. plass. Listen går til 144.

Da Saudi-Arabia i mars presenterte et kvinneråd i al-Qassim-provinsen, var det med utelukkende menn på scenen. Ikke en eneste kvinne var å se.

Qassim girls council…

– Dette er en svart dag for kvinners rettigheter, og for alle menneskerettigheter. Saudi-Arabias diskriminering av kvinner er grov og systematisk i lovverk og i praksis, sier Neuer.

– Alle saudiarabiske kvinner må ha en mannlig verge som tar alle viktige avgjørelser på hennes vegne, og som kontrollerer kvinnens liv fra hun blir født til hun dør. Saudi-Arabia forbyr kvinner å kjøre bil. Hvorfor valgte FN verdens ledende forkjemper for kjønnsforskjeller til å sitte i likestillingskommisjonen?

– I dag sendte FN ut et signal om at kvinners rettigheter kan ofres for petroleums-dollar og politikk, og organisasjonen har skuffet millioner av kvinnelige ofre verden over, raser UN Watch-direktøren.

I Saudi-Arabia må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, ta utdanning, jobbe, reise eller skaffe seg en bankkonto. Kvinner må dekke seg til og må oppholde seg atskilt fra menn i deler av samfunnet. Det er også det eneste landet i verden som forbyr kvinner å kjøre bil.

Det er FNs økonomiske og sosiale råd som velger hvilke 45 land som skal sitte i Kvinnekommisjonen. Rådet består av 54 medlemsland, og 47 av disse stemte på Saudi-Arabia.

Voteringen er hemmelig, derfor er det ikke kjent hvilke land som støttet Saudi-Arabias kandidatur. Ifølge UN Watch må minst 15 demokratiske medlemsland i rådet ha stemt på Saudi-Arabia.

Utenriksdepartementet vil ikke si hvordan Norge stemte siden stemmegivningen ikke er offentlig.

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i UD skriver dette i en e-post til Aftenposten:

«Kvinners stilling og rettigheter står på agendaen i Norges politiske dialog med Saudi-Arabia, og ble senest tatt opp under utenriksminister Brendes besøk til landet i januar i år.»

Saudi-Arabia ble også nylig gjeninnvalgt til å sitte i FNs menneskerettighetsråd (UNHRC).

Det skulle bare mangle. Kongerikets meritter på menneskerettsområdet er fullt på høyde med de på likestillingsområdet.

 

UN Watch: No Joke: U.N. Elects Saudi Arabia to Women’s Rights Commission, For 2018-2022 Term

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.