Nytt

Saudi-Arabias ambassadør til Norge reagerer på hvordan norske politikere omtaler hjemlandet hans: – De mangler folkeskikk. For øvrig er «saudiarabiske kvinner bortskjemte».

Ambassadør Esam Abid Al-Thagafi har skrevet en komikk på nrk.no – unnskyld, kronikk skal det være – under tittelen «Virkelighetsfjernt om Saudi-Arabia». Og virkelighetsfjernt må sies å være et dekkende ord, om enn ikke akkurat slik ambassadøren hadde tenkt.

Sist han var ute og ytret seg (Vi er ikke ekstremister), slo han fast at «Menneskerettighetene i Saudi-Arabia står sterkt.»

Denne gang beskriver Al-Thagafi, kort oppsummert, Saudi-Arabia som et paradis for kvinner.

Det er virkelig ikke måte på hvor bra kvinnene har det i dette landet, som World Econonic Forum var så frekke å plassere på 141. plass på listen over verdens mest likestilte land, tre nummer fra den absolutte jumboplassen:

«Saudiarabiske kvinner kan fritt gå ut alene. Saudiske kvinner har også hushjelper, og tanken om at saudiske kvinner er undertrykte og er skapt for å tjene og tilfredsstille mannen, er helt feil. Faktisk er det motsatt. Det er mannen som skal betale for mat, drikke, husutgifter, klær, sminke og alt kvinnen har behov for. Selv om kvinnen jobber og tjener penger, kan ikke mannen kreve noe av dem. Det er helt opp til kvinnen hva hun vil bruke pengene til.»

Wow! Der fikk dere den, norske politikere! Tenk, saudiarabiske kvinner kan bruke sine egne penger som de vil! Noe å tenke på for Norge også, kanskje?

Shopping! Saudiske kvinner benytter seg av retten til å bruke sine egne penger. I sannhet likestilte og frigjorte, disse saudi-kvinnene.

Ambassadøren skrev kronikken etter diskusjonen om Norges votering i avstemningen om Saudi-Arabia som nytt medlem i FNs kvinnekommisjon. Kommisjonen skal kjempe for likestilling og kvinners rettigheter. Dét var i hvert fall tanken.

Regjeringen nekter å opplyse om de stemte på Saudi-Arabia, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Ifølge ambassadøren har mange stemplet hans hjemland «som kanskje er det verste i verden for kvinner».

– Ingen kan si at Saudi-Arabia har noe å bidra med når det gjelder å fremme likestilling mellom kjønnene, sa nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (FrP).

Ambassadøren vifter det vekk:

«I kraft av min stilling som ambassadør og borger av Saudi-Arabia er det særdeles viktig at vi korrigerer den til dels misvisende og virkelighetsfjerne beskrivelse av situasjonen for saudiske kvinners rettigheter fra et arabisk og muslimsk perspektiv.»

I Saudi-Arabia må kvinner ha en mannlig verge som gir dem tillatelse til å gifte seg, reise, jobbe og ta utdannelse. Al-Thagafi mener dette er for å skape trygghet for kvinner, ingenlunde for å frata dem deres bevegelsesfrihet.

«I Saudi-Arabia kan ikke kvinner kjøre bil, men i stedet har de private sjåfører som kjører dem hvor de vil», ifølge ambassadøren.

Privatsjåfør! Hallo! Hva er problemet? Norske politikere (særlig kvinnene) er nok bare misunnelige.

Kriminell saudiarabisk kvinne. Mon 100 piskeslag kan være passe?

Han skriver videre at det handler om å ta vare på kvinner i et land som er preget av en beduinkultur der de som ikke følger tradisjon og kultur, blir ansett som «dårlige» mennesker som må straffes av samfunnet.

«Vesten overser kulturforskjeller, og retter sin kritikk mot stat snarere enn kultur. Det handler om å forstå at kultur ikke kan endres på kort tid. Det trengs tid, lang tid».

Ambassadøren hevder også at kvinner kan si nei til å gifte seg (!) og at kvinner i Saudi-Arabia har rett til å forlate landet for å studere eller jobbe (!) og at de da får lov til å bo alene (!), uten verger, sosialiserer seg og får venner av begge kjønn.

«I stor grad er det de vestlig orienterte unge saudiaraberne med utdanning fra utlandet som ønsker endringer, mens majoriteten av saudiarabiske kvinner ikke synes det er behov for stor endring», skriver Al-Thagafi.

Kvinner som har vært utsatt for påvirkning fra Vestens dekadente kultur, med andre ord.

– Vent, jenter, jeg må ta ett til. Bertha smilte ikke.

Etter å ha lest kronikken forstår vi at Saudi-Arabia ligger langt fremme når det gjelder kvinners rettigheter. Så langt fremme at det nesten blir litt flaut å være nordmann.

Og for liksom å vri kniven rundt, bruker ambassadøren siste del av kronikken til å peke på manglende likestilling mellom kjønnene i Norge. Han hevder blant annet at menn i gjennomsnitt tjener 161.000 kroner mer enn kvinner.

Så han er flink til å trikse med fakta, ambassadøren. Dét skal han ha.

 

 

NRK: Virkelighetsfjernt om Saudi-Arabia