Herfra gis det bort store summer i norsk bistand. Ikke alt havner i rette hender. Foto: Audun Braastad / NTB

Norge har gitt 393 milliarder kroner i bistand de siste 13 årene. Av dette er 130 millioner krevd tilbake, grunnet grove misforhold i mottakerlandene.

Kravet er ifølge NTB fremsatt på grunn av svindel, trusler og utpressing. Ifølge Aftenposten/E24 utgjør beløpet som er krevd tilbake, 3 promille av det totale bistandsbeløpet i perioden.

Statssekretær Marianne Hagen (H) i Utenriksdepartementet betegner det likevel som et stort beløp.

– Vi har nulltoleranse for korrupsjon. Det er viktig å huske at i noen av disse landene er korrupsjon historisk knyttet til, og nedfelt i, kulturen, sier hun.

Det er ikke opplyst om norske myndigheter ønsker å fortsette å gi penger til landet preget av denne typen kultur.

Michael Tetzschners  fra regjeringspartiet Høyre har denne uken tatt til orde for at det må stilles strengere krav til hvordan norsk bistand disponeres, så man kan unngå å gi bort penger til  korrupte land.

Document skrev fredag om Tetzschners  oppgjør med korrupsjonen knyttet til mottakerne av norsk bistand:

«Nå ber han om svar av ansvarlig minister i den regjeringen Tetzschners egen partifelle Erna Solberg leder.

Tetzschner krever rett og slett at utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) nå kommer på banen og tar dette på alvor. Han mener norske myndigheter har vært for naive overfor dem som mottar støtten, og at dette kan føre til økende misnøye og skepsis til hvordan myndighetene bedriver sin bistandspolitikk.

– Over tid vil sakene undergrave oppslutningen om bistand, sier Tetzschner til Aftenposten/E24.»

I sakene varierer beløpene som er krevd tilbake mellom 300 kroner og flere hundre millioner kroner.

Her er ebok-utgaven! Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den.

Støtt oss: