Nytt

(Illustrasjonsfoto)

Regjeringen vil fjerne regelen som gjør det mulig for 16- og 17-åringer å søke om dispensasjon til å gifte seg.

– Jeg ønsker at 18-årsgrensen for å gifte seg i Norge skal være absolutt. Selv om det er veldig få under 18 år som har fått dispensasjon til å gifte seg i Norge de siste årene, vil dette forbudet sende et viktig signal utenlands om at vi ikke aksepterer at mindreårige gifter seg, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Tidligere har både Høyre og Arbeiderpartiet gått inn for å fjerne unntaksordningen.

For at mindreårige skal få inngå ekteskap med dagens regler, må foreldrene samtykke og fylkesmannen må gi tillatelse. I fjor fikk ingen av fylkesmennene slike søknader.

Regjeringen foreslår også å stramme inn og klargjøre reglene for godkjenning av utenlandske ekteskap.

– Reglene om godkjenning av utenlandske ekteskap er kompliserte, og det har vært uklart hvor grensene går for hvilke ekteskap norske myndigheter skal godkjenne, skriver regjeringen.