Barne, likestillings – og inkluderingsminister, Solveig Horne (FrP) har latt seg intervjue av Klassekampen. Det er vanskelig å vite hva som er ministeren og hva som er journalist Riccardo Falco som legger ord i munnen på henne.

Horne sier at hun arbeider på en ny antidiskrimineringslov, men det hele er svært vagt.

Hun har selv kjent på det å bli misforstått med sitater som blir tatt ut av sammenheng.

– Det er viktig å skille mellom sitater og faktisk rasisme. Ifølge lovverket handler rasisme om å bli forskjellsbehandla og diskriminert. Men mange ganger blir dette ikke håndhevet, og diskriminering får ikke konsekvenser. Jeg vil som inkluderingsminister at vi skal begynne å arbeide for en felles antidiskrimineringslov, sier Horne.

Hun synes det er uakseptabelt at folk blir diskriminert på arbeids- og boligmarkedet.

– Når folk blir diskriminert på jobbmarkedet på grunn av navnet sitt, så har vi en utfordring. Dette må arbeidslivsorganisasjonene ta med seg i sitt arbeid, sier hun.

http://www.klassekampen.no/article/20131126/ARTICLE/131129969