Tavle

Barne, likestillings og integreringsminister Solveig Horne var fornøyd med gårsdagens FN-høring, skriver Vårt Land . Hun var «veldig positivt overrasket. Komiteen var konstruktiv og ga oss mange positive tilbakemeldinger på tiltak vi hadde gjort. I tillegg ga de oss noe konstruktiv kritikk.»

Komiteen savnet blant annet handlingsplaner for å bekjempe hatprat og hatkriminalitet, men Horne opplevde ikke kritikken som særlig negativ. Det gjorde derimot ulike norske organisasjoner som også var til stede i Genève.

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, sier til Vårt Land at:

«møtet ble avsluttet med en viss temperatur, Komiteen var tydelig misfornøyd med Norges svar. Det ene komitémedlemmet mente at Norges svar var at typen: Dette er hva vi gjør, og vi har ikke tenkt å gjøre noe annerledes. Det er ingen tvil om at Norge må forvente kritikk på flere områder.»

Berglund Steen mener at komiteen var særlig misfornøyd med at regjeringen ikke gjør mer for å motarbeide rasisme i det politiske ordskiftet.

Vårt Lands journalist maktet ikke å stille det avslørende spørsmålet: Hva har vi igjen av demokrati og et fritt offentlig ordskifte dersom Antirasistisk Senter skal sette grensene?