NRK og Budstikka serverer lørdag to nærmest likelydende mistenkeliggjørende oppslag om henholdsvis HRS og Document.

I NRK er det Rødts Bjørnar Moxness som uimotsagt får svine til HRS, sekundert av Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter. Vi har hørt alle argumenter før.

I Budstikka er det Documents styreleder Trond Ellingsen som får gjennomgå. Han skal presses til å innrømme at han er styreleder for noe som ikke er stuerent. Men Ellingsen har vært ute en vinterdag før. Han svarer uanfektet og rolig. Ellingsen har tenkt igjennom tingene lenge før Budstikka ringer.

Da går journalist Hanne Wien over til å minne leserne om Ellingsens utspill opp gjennom årene. Det er det man i 70-årene kalte hetsing. Venstresiden følte seg hetset av de borgerlige. Nå er det samme melodi fra Rødt til Budstikka, som formelt er borgerlig. Det sier noe om at Norge har gjennomgått en politisk utvikling der snart alt og alle er samlet i et sentrum-venstre på venstresidens premisser.

Denne konsensus må fremstå som innlysende riktig. Men hvorfor er det da nødvendig å svine til de få kritikerne som finnes i dette landet? Når man ser oppslagene må man tenke: Enten er disse menneskene farlige eller så er de farlige for de som henger dem ut. Det siste alternativet peker i en helt annen retning enn det første.

For å vurdere gehalten i det første kan vi spørre: Kan virkelig to små virksomheter – med noen få skribenter – utgjøre en så stor fare som det her påstås? Er norsk demokrati virkelig så svakt?

Slik Hanne Wien, Lars Gule, Bjørnar Moxness og Rune Berglund Steen ordlegger seg skulle man tro at disse nettstedene truer samfunnsfreden.

Leserne kan jo selv gå inn og sjekke om det stemmer.

Siden redaktøren er inhabil overlater han svaret til leserne.

Jeg tror Budstikka og NRK grovt undervurderer sine lesere: De fester ikke spesielt stor tillit til en mann som Lars Gule eller Moxness.

Det som kjennetegner dem er at de mangler respekt for ytringsfrihet og selv vil bestemme hvem som skal slippe til i det offentlige ordskiftet. Det samme mener Berglund Steen. Vi vet hvordan det går når ideologer på venstresiden får bestemme hvem som skal slippe til.

Det spesielle med dagens Norge er at mediene, i dette tilfelle NRK og Budstikka, har gitt dem denne makten. De brukes også som orakler av de andre mediene.

Hvis man lytter nøye hører man tydelig at de vil ha stilt mennesker for retten for sine meninger eller at de skal miste offentlig støtte. Alt mens de selv svømmer i statsstøtte.

Det spørsmålet oppslagene reiser gjelder derfor noe langt mer enn de som angripes. Det gjelder hva slags samfunn vi skal ha.

 

 

Bør fjerne støtten til Human Rights Service

Frptopp står bak islamkritisk nettsted

Document er et ekstremt sted

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂