Carl I. Hagen fortsetter der han slapp. Han vil sette strengere krav til innvandrere. Blant annet vil han at de skal avlegge troskapsed til Norge, men han vil også ha 18-årsgrense for hijab og et forbud mot henteekteskap. Dette er hans forslag til partiprogrammet til Frp som skal vedtas på landsmøtet i april. Dagbladet synes nok dette er drøyt for de kaller troskapsed til Norge for kontroversielt.

Et av de mest kontroversielle forslagene er at innvandrere til Norge skal avkreves en troskapsed til den norske stat før de får norsk statsborgerskap.

Hva som er så kontroversielt med en troskapsed for å få norsk statsborgerskap, skriver de ingenting om. Er ikke dette det minste man burde kreve av de som vil bli norske statsborgere?

Målet er å luke ut folk som ikke akter å respektere norske lover og verdier.

Igjen, er ikke det et rimelig krav? Ønsker vi oss nye norske statsborgere som ikke akter å respektere norske lover og verdier?

Carl I. Hagen vil ikke at hijab skal påtvinges barn.

– Jeg mener hijab ikke skal brukes før etter fylte atten år, når folk er myndige. Vil de bruke det etter den tid, er det greit. Hensikten er at foreldre ikke skal kunne få barna sine til å bruke hijab, men at de skal kunne bestemme det selv, forklarer Frp-nestoren

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, er forferdet, skriver abcnyheter. Et klart tegn på at Hagen er på rett spor, kan vi legge til.

– Det blir jo absurd at han mener at innvandrere skal avlegge troskapsed til en norsk stat, samtidig som han selv står for verdier som er på kollisjonskurs med noen av våre grunnleggende verdier. Hans norske stat fremstår som et direkte trangt og autoritært sted, mener lederen i Antirasistisk Senter.

Hva eller hvem er absurd her? Rune Berglund Steen ønsker seg nok heller at folk kan avlegge ed litt mer individuelt og samtidig globalt tilpasset. Som på koranen for eksempel. For en ed til Norge er jo litt fysjom, litt nasjonalistisk.

Men vi er nasjonalister vi nordmenn. De fleste av oss har en stille pakt med landet i form av kjærlighet til fedrelandet. En arv vi fikk fra foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og enda lenger tilbake. Vi er vokst opp med den. Den trenger ikke forklares eller defineres. Den bare er der. For de fleste av oss. Ikke hos globalistene naturligvis. For dem er Norge geografi, et stykke land som var så heldig å ha olje på tomta. Ingenting av det vi skapt har vi fortjent å beholde for oss selv, mener de. Alt må deles. Med så mange som mulig. Uansett hvem de er eller hva de ønsker for landet vårt.

Berglund Steen setter Carl I. Hagen i en større sammenheng. Han finner frem de verste mennene han kan tenke seg: Trump og Wilders

– Noe av dette begynner å bli virkelighet. Vi har Trump som begynner å lage dette fordomsfulle herket til politikk, og du har Geert Wilders i Nederland som vil forby islam i landet. Dette er ikke lek lenger, det er ikke moro, det er faktisk blitt farlig, sier han til ABC Nyheter.

Lek?! Demografiendringer og verdiendringer skjer raskere enn noensinne og Berglund Steen mener at det er farlig å stanse denne utviklingen. Om noen burde slutte å leke her, så er det ham!

Det er vanskelig å være blant de som er tidlig ute med advarsler. Folk hørte ikke på Carl I. Hagen den gangen han advarte mot det som nå er virkelighet. Vil de høre etter nå?

Dagbladet  ABCnyheter