Nytt

– Null livssynskroner til utenlandske statsborgere, forslår Ola Borten Moe (Sp). Han mener at offentlige goder først og fremst skal være for norske statsborgere.

– Vi ønsker at de som skal dra veksler på offentlige goder, skal være norske statsborgere. Derfor legger komiteen fram et forslag om å bruke statsborgerskap som grunnlag når mandatene ved stortingsvalgene blir regnet ut. I dag blir alle innbyggere i en kommune regnet med. Senterpartiet ønsker at bare de som er statsborgere skal telle med, sier Ola Borten Moe, leder i programkomiteen og nestleder i Senterpartiet.

Det var rene ord for pengene. Noen blir opprørte selvfølgelig, ikke minst de som rammes av forslaget. Dette forslaget har nok ikke bare møtt motstand, vi tipper at det er flere som har fått litt panikk. Byråkratiet fungerer aldeles utmerket i trossamfunnene også – skjønt det kalles vel paraplyorganisasjoner. I Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil man tro at noen trengte å sette seg ned da de fikk nyheten om Senterpartiets nye forslag.

Forslaget møter sterk motstand i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som favner 14 ulike organisasjoner eller sammenslutninger av disse. STL har nå bedt om et møte med partiledelsen i Sp.

– Jeg ønsker ikke å spekulere på motivet, men vil bare understreke at forslaget virker lite gjennomtenkt. Dette smaker av en form for nasjonalisme vi ikke ønsker, sier STLs leder Ingrid Rosendorf.

Jeg vet ikke hvilken form for nasjonalisme som STL ønsker (sannsynligvis ingen), men 175 millioners kutt i budsjettene rundt omkring i alle deres undergrupper er nok for de fleste å bli sure. «Lite gjennomtenkt» og «nasjonalisme», hm, man skulle nesten tro at de mente at det var Frp som hadde fremmet forslaget.

Det arbeides ikke så raskt i STL. Eller kanskje de ikke er så gode på å oppdatere websiden? Under årsmøtet 26. februar 2015 ble ny strategi for de neste tre årene lagt. Jeg vet ikke helt hvordan de definerer «i løpet av kort tid», men halvannet år burde vel holde, selv for de som jobber innen evighetsindustrien. Det spørs vel om ikke den strategirapporten snart må oppdateres uansett.

STL

Forslaget til endring av regelverket for støtte til trossamfunn framgår av førsteutkastet til partiets nye program for neste stortingsperiode. Det vil ramme 185.000 kristne, muslimer og buddhister bosatt i Norge, skriver Vårt Land.

Hm, sannsynligvis ikke så mange kristne og buddhister som muslimer, tror nå jeg. Her er liste over de som fikk tilskudd i 2015. Det ser ut til å være mange som vil få redusert beløp hvis bare norske statsborgere skal gjelde som tellende på medlemslistene.

De 58 medlemmene i Kløfta Pinsemenighet kan ta det med ro.  Anjuman-e-Islahul Muslimeen Oslo bør kanskje innkalle til et møte for å komme opp med en plan B.

Et godt forslag fra Senterpartiet, synes jeg.

abcnyheter  Vårt Land