Sakset/Fra hofta

Christian Tybring-Gjedde (FrP) under Stortingets muntlige spørretime 29. januar 2020. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Midt i behandlingen av ny tros- og livssynslov serverte FrP-topp Christian Tybring-Gjedde islamkritikk fra Stortingets talerstol, som man sjelden hører der. Islam virker ikke som noe «samfunnslim» og kan ikke likestilles med kristendom, hevdet Tybring-Gjedde, som også poengterte kvinnenes dårlige stilling i islamske samfunn.

Før Tybring-Gjedde tok ordet, hadde en rekke talere fra andre partier hyllet debatten som historisk, fordi en ny og samlende lov for alle trossamfunn endelig kom på plass. Dette skriver Vårt Land.

Frp-profilen nærmest raljerte med innledende ord i regjeringens melding om at religion og tro er en «samfunnsskapende kraft», skaper fellesskap og virker som et «samfunnslim».

– Ja vel, muligens i Den norske kirke er tro et samfunnslim. Men er det samme tilfellet i moskeer og i islam? Hvorfor tas ikke dette opp og diskuteres på ærlig vis? spurte representanten for et nå fristilt Frp.

– Er det denne erfaringen vi har med islam over hele verden, at det skapes et samfunnslim? Selvsagt ikke. Det vet alle som sitter her, men det er politisk ukorrekt å si det, sa Tybring-Gjedde.

Frps sentralstyremedlem gikk også løs på honnørord om at tros- og livssynssamfunn «bygger fellesskap som kultur og verdibærere» og at de er arena for å drøfte tro, tvil og etikk.

– Men er det tilfelle med islam? Er det dette man hører fra imamene, at man skal drøfte ulike sider av tro? Det er ikke den erfaringen vi har – og det vet alle.

Et bredt stortingsflertall stilte seg imidlertid bak KrF-statsråd Kjell Ingolf Ropstads forslag til ny tros- og livssynslov.

Tybring-Gjeddes poeng er at islams syn på blant annet kvinner og demokrati ikke er kompatibelt med norske verdier. Religionen åpner heller ikke for ytringsfrihet slik vi er vant til i Norge og vesten for øvrig, og som er en av de helt sentrale verdiene vår vestlige sivilisasjon er tuftet på. Han mener videre at det er «uverdig» at Stortinget ikke ville diskutere uenighetene og det som er utfordringene med islam.

Oversett

Tybring-Gjedde er i denne sammenheng en ganske ensom svale på Stortinget, og hans innlegg ble oversett:

Ingen av regjeringspartienes livssynspolitikere gikk i rette med Tybring-Gjedde – og lot utbruddet ligge. Aps Trond Giske bemerket at KrFs saksordfører lot innlegget hans bli forbigått i stillhet – men at partiet «velger sine partnere med omhu».

Sp-talskvinne Åslaug Sem-Jacobsen sa rett ut at det innlegget «likte hun dårlig».

– Det er oppsiktsvekkende hva slags «los» denne representanten har når det kommer til islam, versus alle de livssynssamfunnene vi vedtar en lov for her i dag.

Venstres Carl-Erik Grimstad fikk senere under debatten refs av Tybring-Gjedde for å ha fremstilt hijab som et «populært» og «hyggelig» plagg.

Og den vanlige dosen med «whataboutism» kom selvsagt også:

Aps Trond Giske sa han gjerne kunne debattere stridspunkter med Tybring-Gjedde ved en annen anledning, men påpekte:

– Det finnes kristne sekter som nekter medlemmer å stemme, det finnes kristne trossamfunn som nekter for likestilling og kristne sekter som nekter for skilsmisser. Den fanatismen og ekstremismen finnes i flere trossamfunn enn islam.

Tybring-Gjedde kommenterer sitt innlegg og artikkelen i Vårt Land slik på Facebook:

Artikkelen omtaler mitt engasjement på Stortingets talerstol i går. Saken gjaldt den nye trossamfunnsloven. Som alltid i saker som berører ulike tros- og livssyn bygger også denne loven på premisser som er beviselig gale.

For igjen skjønnmales islam. Til tross for de mange grusomheter som utføres i Allahs navn og til tross for at utøvelsen av islam innebærer et nedverdigende kvinnesyn og hvor grunnleggende friheter er fraværende fortsetter regjering og Storting å likestille kristendom og islam.

Samtidig som kvinner må benytte egne innganger i moskeene, sitte bakerst i salen og ofte bak et forheng. Samtidig som kvinnene må dekke seg til mens den mannlige imamen forkynner et kompromissløst, ekskluderende og ofte stigmatiserende budskap, hyller regjering og Storting både budskap og praksis.

I proposisjonen står det sågar at det representerer mangfold og er en samfunnsskapende kraft. De vet bedre, men tør ikke ta konfrontasjonen. Da er det bedre å ofre likestilling, likeverd, ytringsfrihet, integrering, inkludering og valgfrihet på det politisk korrekte alter.

Under mottoet «alt er like bra, kun annerledes» fortsetter Stortinget å legge seg på rygg for krefter de frykter.

Men overfor et Storting fullt av representanter som ikke en gang gidder å kaste et blikk ut av vinduet og observere verden slik den virkelig er, sliter også Christian Tybring-Gjedde.

Dette var førstegangs behandling av loven, der flere av partiene hadde fremmet egne forslag, men hvor ingen av disse nådde opp. Loven fikk flertall, også med tilslutning av FrP, som fremmet eget forslag om at Stortinget skulle be regjeringen foreslå en modell hvor tros- og livssynssamfunn ikke får offentlig støtte. Forslaget falt mot FrPs 13 stemmer og Ulf Leirsteins ene stemme. Alle forslag og voteringsresultater er å finne her.

 

Kjøp Klanen her!