Sakset/Fra hofta

Det utspant seg en interessant seanse i Stortinget fredag. Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde leverte en kraftfull tale, full av patos og ironi over stortingsflertallet som har vedtatt å ta imot 8.000 Syria-flyktninger. Mest dramatisk var oppgjøret med Kristelig Folkeparti og Venstre som innledet en flørt med opposisjon for å få istand Syriaavtalen. At Høyre har gått med på dette er et brudd på samarbeidsavtalen, slo Tybring-Gjedde fast.

Christian Tybring-Gjedde Stortinget 19.06.15

«Ærede president. Og kjære godhetens apostler. Dugnad er det blitt kalt. Dugnad – et flott norsk ord. I 2004 kåret til Norges nasjonalord. Nærmest uangripelig. «Et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet». Og hvem kan vel være mot noe så vakkert og selvoppofrende? Men hva er det egentlig flertallet bedriver i denne saken. Jeg ser ikke tegn til noe frivillig arbeid. Jeg ser heller ingen innsats for fellesskapet. Jeg ser et forslag helt uten personlige konsekvenser for de som kommer til å vedta det. Jeg ser raushet med andres penger, men ingen personlige belastninger eller konsekvenser. Jeg ser et stortingsflertall som beholder sine godtgjørelser og pensjoner. Jeg ser ingen villighet til å redusere eget bruk av offentlig velferd for å gi til andre. Snarere tvert i mot…»

Han manglet bare konklusjonen: At FrP må gå ut av regjeringen. Tybring-Gjedde sa Høyre hadde fått en «ripe i lakken». Det er et altfor svakt uttrykk hvis man skal ta Tybring-Gjeddes bekymring på alvor:

Han raljerte over at flertallet ber om en nasjonal dugnad. I en dugnad bidrar man. Men stortingsflertallet bidrar ikke med noe som helst. De beholder sine lønninger, gode pensjoner og frynsegoder. Mange vil heller ikke merke noe i hverdagen, godt bosatt i innvandrertynne områder som de fleste av dem er.

Allerede fra første anslag kunne man merke at dette var en uvanlig tale. Flertallet er ikke vant med å bli refset. Det var en tverrpolitisk tale som tok sikte på å forsvare æren til de FrP-representantene som ville ha brutt ut av regjeringen, hvis de kunne.

Kanskje det var derfor Siv Jensen lot Tybring-Gjedde få stå frem med kritikken. Han taler på vegne av mange, også innad i gruppen.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg reagerte på språket: Hvem snakker Tybring-Gjedde på vegne av? Var han autorisert? Dette var en helt annen fremstilling enn den partilederen selv har gitt av forliket.

Kolberg brukte bare sin politiske teft. Han innkasserte de poeng han kunne. Men så gikk han over i en helt annen modus, og det var å fordømme Tybring-Gjedde moralsk. For det var mange i salen som reagerte, forsikret Kolberg. Tybring-Gjedde hadde nevnt at de to hadde møttes i tunnelen under Stortinget og at Kolberg der hadde kommet med en replikk, men at han ikke syntes det var riktig å gjengi den fra talerstolen. Men det hadde Kolberg ingen skrupler med. Han hadde sagt til Tybring-Gjedde: Hvis du hadde tilhørt Arbeiderpartiet hadde du blitt tatt av plakaten etter en slik tale.

Det betød to ting: Både at en Arbeiderpartirepresentant aldri ville fått lov til et slikt sololøp, som stilte, ikke bare samarbeidspartneren, men også eget parti i forlegenhet. Dernest innholdet som Kolberg tydelig signaliserte var av et slikt kaliber at han manglet ord.

Tybring-Gjedde hadde irritert seg over at Kolberg alltid kommenterte spillet, aldri innholdet. Men for Kolberg er formen innholdet. Tybring-Gjedde våget å sette ord på noe som ikke må benevnes, og spesielt ikke fra Stortingets talerstol: At folkets representanter gjør vedtak som går stikk i strid med folkets oppfatning og interesser.

Det er en grotesk situasjon og Tybring-Gjedde forsøkte å sette ord på det.

Det er uhørt ifølge Kolberg og skulle aldri funnet sted. Det vil aldri komme noe slikt fra Arbeiderpartiet, forsikret han. Det tror vi ham på.

Men Kolberg antydet også at noe slikt ikke burde fått lov å bli fremført fra Stortingets talerstol, uansett hvem det var. Partifelle Marit Nybakk var stortingspresident og satt med klubba.

Ser vi for oss en ny anstendighetsregel i Stortinget, der harselas med og ironi over en politisk situasjon stemples som uanstendig og klubbes ned?

Det var det Kolbergs kroppsspråk og tonefall antydet: Han ville ha seg frabedt slik tale i landets nasjonalforsamling.

Det var en krenkelse.

Martin Kolberg - Skjermbilde 2015-06-22 15.07.45

«Jeg hørte veldig tydelig hva Tybring-Gjedde sa i sin begrunnelse… Jeg valgte i det første innlegget mitt å ikke kommentere innholdet i det, og jeg avstår nå også, for jeg har ikke lyst til å gå inn i de faktiske forholdene, og særlig ikke i formen. Jeg synes det er ganske mange som egentlig burde tatt på seg ansvaret for å gå inn i formen – i det som Tybring-Gjedde sa. Jeg fikk ihvertfall ingen god følelse, og det tror jeg ikke det er så mange her i Stortinget heller som fikk det, for å si det på den måten (…) Til slutt vil jeg si at han henviste til en samtale som vi hadde i tunnellen (i gangen utenfor Stortingssalen) hvor han sa, Tybring-Gjedde, at du ikke ville fortelle hva jeg sa. Jeg skal si hva jeg sa, jeg, ettersom han ikke vil det. Jeg sa: ‘Hadde noen i Arbeiderpartiet oppført seg på den måten så ville de blitt tatt av plakaten.’ Det burde flere tenke på. Synes jeg.»

Vi kan se for oss en situasjon der man under dekke av «form», «tone» og anstendighet klubber ned representanter som våger å kritisere eller trekke de gode hensikter i tvil. Den som våger å kritisere at noen vil hjelpe andre kan jo ikke være annet enn et dårlig menneske, som ikke fortjener å bli hørt. Eller hva? Et slikt forbud vil være den logiske konsekvens av at sinnelagsetikken er eneherskende.

Vanskeligere er det ikke.

 

Tybring-Gjeddes tale: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Storting/06/19/Stortinget-20150619-085459.mp4&msid=301&meid=9682

v/ 3 t 37 min

 

Holmgang CTG og Kolberg: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Storting/06/19/Stortinget-20150619-145459.mp4&msid=301&meid=9682

begynner v 24 min