Flere partier mener hasteforslaget med skjerpede Nobel-regler sender et tydelig signal til Aps Thorbjørn Jagland om å vurdere sin stilling i komiteen.

Hasteforslaget fra Ap, SV, Sp, KrF og Venstre som skulle vedtas senere tirsdag, tar til orde for at vararepresentanter og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

I tillegg skal det utredes om internasjonale lederverv også skal kunne virke diskvalifiserende.

Høyre stemmer imot forslagets første punkt, som ifølge partiets parlamentariske leder Trond Helleland er en ren «straffeekspedisjon» mot FrP og partiets kandidat Carl I. Hagen.

Signal til Jagland

Men forslaget om å utrede regler som vil kunne sette bom for at kandidater i internasjonale verv kan velges til Nobelkomiteen, får partiets støtte.

– Generalsekretæren i Europarådet vil rammes av en slik regel. Dette bør være et tydelig signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg fra Nobelkomiteen, sa Helleland i Stortingets debatt om forslaget.

– Han bør vurdere sin plass i Nobelkomiteen, tilføyde han.

Helleland fulgte opp med å slå fast at dette vil kunne føre til en ny situasjon der Ap må oppnevne et nytt nobelkomitémedlem til erstatning for Jagland.

Dobbeltrolle

KrF-leder Knut Arild Hareide stilte seg undrende til Hellelands argumentasjon. Han er enig i at det er problematisk at Europarådets leder sitter i Nobelkomiteen, men forstår ikke at Helleland samtidig argumenterer mot forslaget om å nekte valg av vara- og stortingsrepresentanter.

– Det blir som å si at det er problemfylt å kjøre i 80 i en 50-sone, men at det ikke er problemfylt å kjøre i 130 i en 80-sone, ifølge Hareide.

Også FrP har vært kritisk til Jaglands dobbeltrolle. Tirsdag minnet partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi om at Jagland var sittende stortingspresident da han i 2009 ble valgt inn i Nobelkomiteen.

Sp og Venstre

Også Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er kritisk til Jaglands dobbeltrolle.

– En person som er generalsekretær i Europarådet, bør ikke sitte i Nobelkomiteen. Men når det gjelder å vurdere dette, vil vi for sittende representanter overlate til vedkommende selv å vurdere sin posisjon.

– Men det skaper unødige spørsmål om uavhengighet og også unødvendige bindinger som er vanskelige å forholde seg til, sier Arnstad.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa seg enig med Arnstad i sitt innlegg, og stilte seg med det bak oppfordringen til Jagland om å vurdere sin stilling i komiteen.

– Å tro at en posisjon som generalsekretær i Europarådet kan frikobles fra Nobelkomiteen, er ganske naivt, framholdt hun.

– Uverdig

Fremskrittspartiet legger ikke skjul på sin misnøye med striden rundt Hagens kandidatur.

– Det blir mer og mer klart at denne saken ikke handler om prinsipper, men om person og FrPs kandidat til Nobelkomiteen, sa Limi, og partifellen Christian Tybring-Gjedde fulgte opp:

– Ap har i denne saken drevet et uverdig og politisk spill og brukt Stortinget som sin egen lekeplass.

– Her har Stortinget nominert tidligere statsministre, partiledere på rekke og rad, og så skal Hagens varaplass være utslagsgivende, sa han.

Ap-nestleder Hadia Tajik kritiserte imidlertid FrP for å gå bort fra sine tidligere prinsipper om at folk i politiske verv ikke bør sitte i komiteen.

– Det er underlig å se FrPs snuoperasjon her, sa hun.