Stortinget vedtar tirsdag etter alt å dømme nye regler som hindrer at vararepresentanter som Carl I. Hagen (FrP) kan velges inn i Nobelkomiteen.

Representantforslaget fra Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og SV ble fremmet mandag morgen. Med 59 mot 45 stemmer vedtok Stortinget hastebehandling av forslaget, som dermed trolig behandles allerede tirsdag.

– Dette er en enkel bekreftelse på det som hele Stortinget har ment bør være prinsippene når Stortinget innstiller representanter til Nobelkomiteen, nemlig at de ikke skal være stortingsrepresentanter eller vararepresentanter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Hvis dette som ventet blir vedtatt – betyr det da at Carl I. Hagen ikke kan velges inn i Nobelkomiteen i denne valgsyklusen?

– Flertallet mener at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, ja.

– Uryddig

Fremskrittspartiet har i høst valgt å stå ved Hagen som partiets kandidat til Nobelkomiteen, til tross for høylytte protester fra andre partier.

– Ingen kommentar, lyder Hagens korte svar til NTB etter den siste utviklingen i saken.

Men FrPs parlamentariske leder Hans Andreas Limi liker ikke fremgangsmåten i Stortinget.

– At Stortinget velger å hastebehandle denne saken, underbygger det vi tidligere har sagt: For opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier han til NTB.

I forslaget heter det at «det er nødvendig at Stortinget slår fast at den mangeårige praksisen for at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke samtidig sitter som medlemmer av Nobelkomiteen, står ved lag».

Forslaget vedtas etter alt å dømme tirsdag og vil i så fall sette en stopper for den tidligere FrP-formannens kandidatur.

Støre ber nå FrP om å fremme en ny kandidat.

– Absolutt. Vi setter ikke i tvil den tradisjonen det har vært at partiene etter oppslutning har ansvar for å oppnevne kandidater.

Internasjonale organisasjoner

I tillegg bes presidentskapet om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.

– Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet, fremgår det av forslaget.

– Stortinget bør derfor avklare at personer som innehar lederverv i internasjonale organisasjoner, ikke bør kunne velges til medlemmer av Nobelkomiteen. Hvordan dette skal avgrenses, krever en nærmere utredning, heter det.

Aps komitémedlem Thorbjørn Jagland er som kjent leder i Europarådet. FrP har trukket fram dette som en problematisk dobbeltrolle og mener det viser en forskjellsbehandling av Ap og Frp.

Avklaring denne uken

Konfrontert med spørsmålet om hvorvidt Jagland ville blitt rammet av regelendringene som nå er på trappene, svarer Støre følgende:

– Nå sitter generalsekretæren i Nobelkomiteen. Jeg vil ikke kommentere det på en måte som kan svekke den klare forventningen vi har til han og de andre om å opptre uavhengig.

Spørsmålet om Nobelkomiteens uavhengighet fra regjeringen har vært høyt på agendaen lenge. Særlig ble det satt på spissen da prisen gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Dette førte til at Kina innførte sanksjoner mot Norge.

Ifølge Støre avgjør valgkomiteen sitt forslag onsdag, og så skal saken behandles i salen på fredag.