Opposisjonen er enig om at vararepresentanter og stortingsrepresentanter ikke skal kunne velges til Nobelkomiteen. Likevel lever fortsatt Hagens nobeldrøm.

Etter et møte mellom stortingspresidenten og de parlamentariske lederne på Stortinget torsdag slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at flertallet står bak et prinsipp om at verken stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen.

– Om nødvendig, må dette prinsippet slås fast gjennom en votering, la han til.

Spørsmålet er likevel om et slikt vedtak i praksis kan hindre stortingsvara Carl I. Hagen fra å bli valgt til Nobelkomiteen dersom Fremskrittspartiet holder fast ved at partiveteranen er deres kandidat.

Ulike prinsipper

– Forslaget er interessant, men det er noen løse tråder. Vi må få avklart og vurdert konsekvensene, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Uklarhetene knytter seg til at det i Stortingets forretningsorden er ulike prinsipper for personvalg og for saker.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av ulike prinsipper som kolliderer og som gjør denne saken krevende, sa stortingspresident Olemic Thommessen (H) etter møtet med de parlamentariske lederne.

Ved personvalg i Stortinget er det i utgangspunktet tilstrekkelig med en stemme, dersom det ikke fremmes en motkandidat.

Motkandidat

Støre understreker at Ap ikke har planer om å fremme motkandidat mot Hagen, som fremdeles er Frps kandidat til Nobelkomiteen.

– Det er et viktig prinsipp at partiene selv har ansvaret for å finne kandidater til Nobelkomiteen, sier han.

Derimot jobbes det med et forslag som slår fast at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

– Vi hadde håpet at Frp skulle ta dette signalet og finne en annen kandidat som ikke er vararepresentant. Det har de ikke villet gjøre. Da bør flertallet kunne få dette vedtatt i Stortinget, sier Støre.

Han legger til at han er «åpen for» at det kan bli fattet et vedtak i Stortinget som gjør dette helt tydelig før valgkomiteen avgir sin innstilling.

Lex Hagen

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi er kritisk til prosessen.

– Jeg synes dette er veldig uryddig. Men det er etter hvert blitt etablert en praksis som sier at det skal være ett sett med regler for Arbeiderpartiet på Stortinget – og et annet sett med regler for Fremskrittspartiet, sier Limi.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tar gjerne en diskusjon om regelverket, men er kritisk til å bruke det for å hindre Hagen:

– Vi har hele tiden holdt fast ved at vi ikke ønsker en egen Lex Hagen med tilbakevirkende kraft, men imøteser gjerne en diskusjon om et nytt regelverk framover, sier Helleland.