Bysten av Alfred Nobel utenfor Nobelinstituttet i Oslo.

Berit Reiss Andersen (Ap) fikk den ene faste plassen som var til votering i Nobelkomiteen. Dermed er det avklart at det ikke blir noen plass for Carl I. Hagen.

Reiss-Andersen fikk 86 stemmer, Hagen 16, mens Fredrik Heffermehl fikk én stemme, mens det var én blank stemme.

Stortingsflertallet besluttet som ventet at det skulle stemmes over bare én fast plass til komiteen, mens Fremskrittspartiet fastholdt at Stortinget måtte stemme over to plasser. Flertallet på 85 mot 17 stemmer ville det annerledes.

– Vi ønsker ikke å stille motkandidat til Berit Reiss-Andersen, men ønsker også å stemme for vår egen kandidat til Nobelkomiteen, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi før voteringen.

Innså at slaget var tapt

Allerede før debatten innså Hagen at drømmen om en plass i Nobelkomiteen var tapt.

– Når de legger så mye vekt på å hindre at jeg blir valgt til Nobelkomiteen, så skulle det bare mangle at de ikke greier det, lød hans umiddelbare kommentar i vandrehallen.

Hagen sier at han ikke er skuffet over utfallet – det har han vært forberedt på noen dager. Men han er ytterst kritisk til fremgangsmåten:

– Makta rår, og når man setter forretningsorden til side, bryter regelverket og endrer spillereglene etter at spillet er i gang, da har de ingen skrupler. At en vararepresentant ikke kan bli valgt, har aldri tidligere vært nevnt, før mitt navn ble foreslått. Da måtte de finne ut hvordan kan vi stoppe Hagen. Så var det dette fikenbladet med at jeg er vararepresentant som de har benyttet seg av, sier Hagen.

I gang med å finne ny kandidat

Ettersom Fremskrittspartiet fremmet en kandidat som etter Stortingets mening ikke var valgbar, vil deres plass bli stående tom og Høyres vararepresentant Kristin Clemet rykker opp inntil videre. Diskusjonen er nå i gang rundt å finne en ny kandidat til å fylle partiets plass.

Hagen mener Frp bør anlegge en bred prosess for å finne partiets neste kandidat. Hege Storhaug er ett navn som trekkes fram.

– Jeg vil ikke ta stilling til kandidater. Men hun burde absolutt kunne være det, sier Hagen på direkte spørsmål fra pressen om Hege Storhaug er aktuell.

– Jeg er veldig imponert over at Hege står i den stormen som hun gjør hele tiden. Hvis man sjekker en del av det hun har sagt opp gjennom årene, har hun på samme måte som meg advart mot den store fremmedkulturelle innvandringens utfordringer for det norske samfunn, sier Hagen.

– God tid

Han har foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne fram en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til partiets medlemmer.

– Da må kandidater både i og utenfor partiet kunne vurderes, sier han.

Parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til VG at partiet vil fremme en ny kandidat dersom Hagen ikke velges. Den prosessen starter over nyttår.

– Vi har god tid. Nobelkomiteens neste møte er i mars, så vil bruke tiden fram til februar for å finne en ny kandidat. En som Ap aksepterer, sier Limi til avisen.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂