Bilde: Det er slett ikke utelukket at Carl I. Hagen kan gå inn porten til Nobelinstituttet på Drammensveien. Foto: Wikipedia commons CC BY-SA 3.0

FrP-veteran Carl I. Hagen mener det ikke er skjedd noe som tilsier at han må gi opp drømmen om en plass i Nobelkomiteen.
Diskusjonene om Hagens valgbarhet er blitt en politisk føljetong uten sidestykke. Det stunder mot siste kapittel, men ennå er det tråder å nøste i.

Etter et møte mellom stortingspresidenten og de parlamentariske lederne torsdag var konklusjonen fra blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre at stortingsflertallet ønsker knesatt et prinsipp om at sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skal kunne velges til Nobelkomiteen.

– Dette endrer ikke på noen ting. At det snakkes etter et møte der det ikke ble fattet noe vedtak, endrer ikke på noe, sier Hagen til NTB.

– Jeg er fortsatt kandidat for Fremskrittspartiet, noe jeg er veldig takknemlig og ydmyk for, legger han til.

Votering neste uke
Uansett gjenstår fortsatt spørsmålet om hvorvidt de nye prinsippene vil tre i kraft etter årets valg eller om de setter bom for Hagens nobeldrøm nå.
– Det er flere synspunkter på dette blant partiene, sier stortingspresident Olemic Thommessen til NTB.

Partiene vegrer seg også for å gjøre noe som på et senere tidspunkt kan rokke ved prinsippet om at hvert parti fremmer sine kandidater til personvalg, uten at de andre legger seg opp i personkabalen.

Thommessen sier at forslag om nye prinsipper for valg til Nobelkomiteen kan fremmes som egen sak for Stortinget eller som del av innstillingen fra valgkomiteen.

– Uansett vil stortingsflertallet ta stilling til om disse prinsippene skal gjelde ved dette valget eller ved senere valg. Vi har håp om at denne voteringen vil bli gjennomført mot slutten av neste uke, sier stortingspresidenten.

Lex Hagen
Stortingets valgkomité – som teller 37 representanter – håper å ha sin innstilling klar i løpet av neste uke. Da kan også selve avstemningen finne sted.
Etter møtet i valgkomiteens arbeidsutvalg torsdag beskrev Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad forslaget om å slå fast et prinsipp om at verken stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen som «interessant».

– Men det er noen løse tråder. Vi må få avklart og vurdert konsekvensene, sa hun til NTB.

Uklarhetene knytter seg til at det i Stortingets forretningsorden er ulike prinsipper for personvalg og for saker. Ved personvalg i Stortinget er det i utgangspunktet tilstrekkelig med én stemme dersom det ikke fremmes en motkandidat.

Motkandidat
Ifølge Støre har ikke Ap planer om å fremme motkandidat mot Hagen.
– Det er et viktig prinsipp at partiene selv har ansvaret for å finne kandidater til Nobelkomiteen, sier han.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi er kritisk til prosessen og beskriver den som veldig uryddig. Overfor Klassekampen antyder han at det kan bli aktuelt med en aldri så liten hevnaksjon mot Ap.

Konkret vurderer FrP å svare med et eget forslag, myntet på Aps komitémedlem Thorbjørn Jagland, om at ledere av internasjonale organisasjoner ikke skal kunne sitte i komiteen.

 

Kjøp Kent Andersens bok her! Finnes også som E-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂