Nytt

Stortingspresident Olemic Thommessen.

Det er ingen grunn til å tro at Carl I. Hagen blir valgt til Nobelkomiteen, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H).

– Det er et overveldende flertall som mener at Carl I. Hagen ikke kan velges til Nobelkomiteen, sa Thommessen da han torsdag presenterte den endelige innstillingen fra Stortingets valgkomité.

Han slo fast at Høyre stiller seg på flertallets side i valgkomiteen. Fremskrittspartiet står dermed alene om mindretallsinnstillingen som ber om at Hagen velges til Nobelkomiteen.

– Frp kan på et senere tidspunkt fremme forslag om kandidater som er valgbare til komiteen og ha en forventning om at den som da fremmes, vil bli valgt, sier Thommessen.

Han ville ikke si noe om hvordan fredagens votering legges opp. Frp-nestor Carl I. Hagen overvar Thommessens pressemøte i vandrehallen og slår fast at han ennå ikke har gitt opp å bli valgt.