Valgkomiteen i Frp ligger an til å foreslå Carl I. Hagen som nytt medlem i Nobelkomiteen, skriver Dagens Næringsliv.

Innstillingen skal være klar tirsdag kveld, for deretter å bli behandlet i Frps stortingsgruppe onsdag ettermiddag.

Formelt er det Stortingets flertall som avgjør hvem som skal velges til Nobelkomiteen, men sedvane er at partienes egen kandidat får plass. Frps Christian Tybring-Gjedde er helt klar på at Frps medlem i komiteen må bli Carl I. Hagen.

– Og dersom ikke valgkomiteen kommer til å innstille på ham, har jeg varslet at jeg uansett på vårt gruppemøte vil fremme hans kandidatur, sier Tybring-Gjedde til Dagens Næringsliv.

Han ser ingen problemer med at Hagen også er vararepresentant til Stortinget.

– Det er jo noen som har forsøkt å finne formalistiske begrunnelser for å hindre at Carl I. Hagen blir valgt til Nobelkomiteen. Det har jeg ikke så veldig sansen for.

– Hagen er andre vara til Stortinget, men er første vararepresentant så lenge Siv Jensen sitter i regjering. Og uansett om Hagen vil møte på Stortinget, så vil ikke han diskutere Nobelkomiteens arbeid med andre på Stortinget, sier Tybring-Gjedde.

Han mener Carl I. Hagen vil være en viktig stemme i komiteen og viser i tillegg til at han er godt kvalifisert.

– Og uansett kan det ikke gå så mye verre i Nobelkomiteen enn det har gjort. Det har vært mange rare tildelinger, som utdelingen til president Obama eller de som planter trær, sier Tybring-Gjedde.