Nytt

Carl I. Hagen mener Frp bør anlegge en bred prosess for å finne partiets neste kandidat til Nobelkomiteen. Hege Storhaug er ett navn som trekkes fram.

– Jeg vil ikke ta stilling til kandidater. Men hun burde absolutt kunne være det, sier Hagen på direkte spørsmål fra pressen om Hege Storhaug kan bli Frps neste kandidat til en plass i Nobelkomiteen.

– Jeg er veldig imponert over at Hege står i den stormen som hun gjør hele tiden. Hvis man sjekker en del av det som hun har sagt opp gjennom årene, så har hun på samme måte som meg advart mot den store fremmedkulturelle innvandringens utfordringer for det norske samfunn, sier Hagen.

Allerede før stortingsmøtet startet fredag erkjente han at drømmen om en plass i Nobelkomiteen brister for ham enda en gang. Men i motsetning til i 2011 er han nå full av lovord om innsatsen fra eget parti.

– Frps stortingsgruppe har vært veldig lojal og gjort sitt beste for å få det til, sier Hagen, som særlig trekker fram partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Limi sier til VG at de kommer til å starte prosessen med å finne en ny kandidat på nyåret.

– Nå må vi finne en ny kandidat. Det er avklart at stortingsflertallet ikke ønsker Hagen i nobelkomiteen, sier han.

– Vi har god tid. Nobelkomiteens neste møte er i mars, så vi vil bruke tiden frem til februar til å finne en ny kandidat, sier han og legger ironisk til:

– En kandidat som Ap aksepterer.

Hagen mener partiet nå må innlede en prosess for å finne en kandidat til den ledige plassen i Nobelkomiteen, som Frp har hevd på.

– Jeg har selv foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne fram til en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til alle partiets medlemmer. Da må kandidater både i og utenfor partiet kunne vurderes, sier han.