Innenriks

Jonas Gahr Støre forsøker å få de andre partiene med på å si nei til at Carl I. Hagen kan fylle FrPs hevdvunne plass i Nobelkomiteen. Vanligvis bestemmer partiene selv hvem de vil ha i komiteen.

Men i dette tilfelle skyver Ap og flere medier formalia foran seg: De viser til at Hagen er vara til Stortinget, og for å hindre at forbindelsen til Stortinget blir for tett, skal ikke aktive representanter sitte i Nobelkomiteen.

Men Hagen og FrP har et enkelt svar på problemet: Hvis Hagen skulle bli innkalt, vil han ikke delta i Nobelkomiteens møter.

Med solid flertall gikk stortingsgruppa onsdag inn for at Hagen skal erstatte partiets tidligere representant, Inger-Marie Ytterhorn, i Nobelkomiteen, etter at FrPs valgkomité tidligere onsdag gikk inn for å innstille Hagen.

– Hagen har lang politisk erfaring, et veldig sterkt ønske om å bekle det vervet, og ikke minst det engasjementet som trengs. Så vi mener at han er veldig godt egnet, sier FrPs parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Vi skal ikke glemme at Carl I. Hagen fortsatt har en ganske sentral posisjon i Fremskrittspartiet, føyer han til. (NTB)

Men Jonas Gahr Støre vil forsøke å blokkere at Hagen utnevnes.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sendte onsdag brev til de andre parlamentariske lederne på Stortinget og ba dem si nei til Hagen.(ntb)

Det er nærmest uhørt at andre partier blander seg inn i hvem et parti vil la seg representere av.

Det er nærliggende å mistenke at det stikker politiske motiv under. Carl I. Hagen er en markant politiker. Med ham i Nobelkomiteen kan det være at det blir diskusjon. Hagen ville neppe stemt for å gi Fredsprisen til organisasjonen som arbeider for å avskaffe atomvåpen. Nobelkomiteen har i de senere år hatt en venstreorientert profil.

Nettopp av den grunn burde Hagens kandidatur hilses velkommen. Han bringer nytt blod inn.

Siden FrP i kraft av sin størrelse har rett på et medlem i Nobelkomiteen, er det ikke vanlig for andre partier å legge seg opp i hvem som pekes ut. Så langt har imidlertid både Ap og Venstre sagt tydelig nei til Hagen. (NTB)

Ap har fått Venstre med seg. Trine Skei Grande mener at Hagen ikke har noe i komiteen å gjøre. Men hun mener at Donald Trump ble valgt på å være drittsekk, og det er trolig den standarden hun også anlegger på Carl I. Hagen.

– Vi har innhentet råd rundt dette, og det er formelt sett ikke noe i veien for at Hagen bekler dette vervet, svarer Limi. (NTB)

 

Kjøp Mimisbrunnrs samlede artikler i 5 E-bøker her