Den sørafrikanske forfatteren Alan Paton er mest kjent for romanen Gråt, mitt elskede land. Skulle noen i Norge i dag begå en dagsaktuell samtidsroman, kunne Gråt, mitt vanstyrte land! være en dekkende boktittel.

Paton skrev om raseskillet i hjemlandet. I Norge i dag er skillene i inntekt og levekår det mest fremtredende. Strømprisen er så høy at den masseproduserer fattigfolk. Familier som har klart seg økonomisk, blir sosialklienter. Norge som nasjon er rikere enn noen gang, men et nærmest komplett vanstyre gjør at vi må tilbake til nødsårene i mellomkrigstiden for å finne en parallell til det sosiale sammenbruddet.

Da statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg i Stortinget onsdag, fremstilte han strømprisen nærmest som utslag av en lovmessighet, noe uunngåelig og en følge av forhold som politikere og myndigheter ikke rår med.

Statsministeren tar avskyelig feil. I motsetning til klimaendringer, som bestemmes av solbestråling og av vanndampmengde i atmosfæren, er strømprisen menneskeskapt. Dagens prisnivå er skapt av politikere som vil at strømprisen skal være høy – ganske enkelt fordi den er en uunngåelig konsekvens av Det grønne skiftet.

NRKs Debatten har hatt strømprisen som tema en rekke ganger denne høsten, men alltid uten å snakke om den egentlige årsaken til høy strømpris – en katastrofal energipolitikk på Kontinentet som følge av hallusinasjonen om Det grønne skiftet og det norske leddet i kjeden av vanvidd: utenlandskablene.

I tv-ordskiftet torsdag dreide debatten seg om å mildne symptomene på en katastrofe – ikke om årsakene til at ikke bare de fattigste, men også «vanlige folk», ikke får endene til å møtes. Det er Arbeiderpartiets og de borgerlige partiers stortingsflertall som bandt Norge til EU-systemet Acer. Det var en overlagt og viljestyrt handling for å få opp strømprisene og det offentliges inntekter. 

Arbeiderpartiet har abdisert fra sin tradisjonelle rolle som utøver av plan og styring. Ap har overlatt strømprisen til markedskreftene. Via utenlandskablene går strømmen dit det betales mest. Dette er fri flyt i praksis – og sosialdemokratisk politikk i vår tid.

Regjeringens tiltak går ut på å mildne noen av symptomene, men ikke fjerne årsakene til avsindige strømpriser. Mindre elavgift er bare symbolsk avlat for politiske synder og er det som i Skriften omtales som «steiner for brød».

– Vi er til for innbyggerne! utbrøt ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold kommune i tv-ordskiftet torsdag. Det var en elementær, men nødvendig påminnelse til politikere som har glemt hvem de er til for, og som har stjålet disposisjonsretten over folkets kraftverk og lagt styringen i hendene på fremmede. Dette er politikere som tror de er allmektige og som åpenbart mener velgerne er til for politikernes skyld.

For lønnstakerne vil 2021 gi den største nedgangen i reallønnen på 75 år, melder LO. Det er en menneskeskapt svekkelse og en følge av Det grønne skiftet.

Stortinget har også bestemt et nytt regime for nettleie, noe som tvinger folk med dårlig råd til å la vaskemaskin og tørketrommel gå om natten. Her har de ikke lyttet til brannfolk, bare til sin indre stemme og lengsel etter å slå kloa i enda mer av folks penger.

Politikerne viser sitt sanne jeg gjennom strømprisene: De ønsker å forsterke ulikheten. Løspratet om å redusere forskjellene er bare gjennomsiktig kamuflasje. 

Folk får nok tak i ribbe til jul også i år. Spørsmålet er om de har råd til å steke den.

 

 

Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.