Sakset/Fra hofta

Foto: skjermdump

Den muslimske vikarlæreren «Josef» har fått hjelp av den statstøttede OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) til å fremme håndhilsesaken for Diskrimineringsnemnda. I saksdokumentene kan man bl.a. lese dette om OMODs syn på norsk kultur:

Håndhilsing er for øvrig ikke påbudt ved norsk lov, men kun en utbredt vane og tradisjon i Norge. Ingen er derfor forpliktet til å håndhilse, og ingen har en rett til å bli håndhilst på.

Da er det – enn så lenge? – godt å lese deler av Oslo kommunes tilsvar:

Ansatte i skolen er rollemodeller for barn og dermed forpliktet til å lære elever å vise hverandre respekt og akseptabel folkeskikk. I norsk kultur er det respektløst og diskriminerende å kun håndhilse på menn, og ikke på kvinner. Stillingen som A [«Josef»] skulle tiltre var en utadrettet stilling, og den som representerer skolen må kunne møte mødre på samme måte som fedre, og kvinnelige kolleger på like vilkår som mannlige. Elevene skal ikke oppleve at skolens personale forskjellsbehandler mellom kjønnene.

Passusen om «utadrettet stilling» og «den som representerer skolen» bærer imidlertid bud om at flere saker som vedrører ansatte i mindre fremtredende stillinger, kan komme på nemdas bord. Avgjørelsen var med 3 mot 2 hårfint i favør av norsk folkeskikk:

Nemndas flertall som består av Ivar Danielsen, Jon Østensvig og Birthe M. Eriksen har kommet til at A [«Josef»] ikke ble diskriminert av Oslo kommune ved B [Ekeberg] skole på grunn av religion. Mindretallet som består av Susann Funderud Skogvang og Gislaug Øygarden har kommet til at A ble diskriminert av Oslo kommune ved B skole på grunn av religion.

Nå varsler leder for OMOD, Akhenaton de Leon, å ta denne saken videre inn for retten:

– Det er et spørsmål om penger for oss. Viljen er der, men vi må ha råd. Men saken er såpass prinsipiell at vi lar muligheten stå åpen, sier OMOD-lederen.

Akhenaton de Leon tror ikke vedtaket fra Diskrimineringsnemnda vil skape presedens, men kun forvirring.

– Vi vet ikke helt hva vi skal tro om vedtaket, sier de Leon. Han peker på at det er mange ansatte i Oslo kommune som ikke håndhilser på det motsatte kjønn – og mange av dem har jobbet i kommunen i en årrekke.

– Det er veldig forvirrende. Hva om situasjonen er omvendt – at en kvinne nekter å håndhilse på en mann? Vil han få medhold fra ombudet og nemnda?

De Leon mener videre at det finnes arbeidsgivere som forstår at det å unnlate å håndhilse ikke er kvinnediskriminering. Han frykter også at for dem som har reservasjoner eller fordommer fra før, så kan vedtaket i Diskrimineringsnemnda bli et redskap som kan gi arbeidsgivere ryggdekning for ikke å ansette personer fordi deres religiøse praksis fører til ulemper.

De Leon mener også det manglet bevis fra Ekeberg skole i vurderingen. Alt dette får ham til å konkludere med at han åpner for å ta saken til retten.

– Jeg vil gjerne at en domstol skal se på vedtaket. Kanskje er det verdt å ta det helt til Høyesterett, sier OMOD-lederen.

OMOD har i flere tiår blitt sponset med millionbeløp over statsbudsjettet. For 2019 drysser norske håndhilsere kr. 2.040.000 av skattebetalernes penger over denne organisasjonen, opp kr. 600.000 fra 2018.

I Norge betaler man ukritisk millionbeløp til krefter som år etter år jobber for å undergrave den kulturen landet vårt er bygget på. Kr. 500.000 til HRS utløser derimot nesten regjeringskrise. Forstå det den som kan.

 

Vårt land (bak mur)

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Les også