Illustrasjon: Depositphotos.

 

Den muslimske mannen som fikk sparken som lærer i Oslo fordi han nektet å håndhilse på kvinner, fikk ikke medhold i Diskrimineringsnemnda. Han støttes imidlertid av statsfinansierte Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD).

– Folk tror det er fordi jeg ser ned på kvinner, men jeg prøver ikke å være kjip med noen i det hele tatt. Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten – fred være med ham – og da følger jeg det, forklarer han.

Slik forklarte vikarlærer «Josef» seg til Dagsavisen, da det ble kjent at Diskrimineringsnemnda skulle behandle den muslimske mannens håndhilsenekt overfor kvinnelige ansatte på Ekeberg skole i Oslo.

Hvis en voksen mann føler seg seksuelt fristet av en normal, dagligdags omgangsform med kvinner i Norge, er vedkommende åpenbart så sykelig sexfiksert at i det minste skolebarn bør skjermes for vedkommende. «Josef» representerer en arkaisk, seksualisert og kvinnefiendtlig tankegang som fører til et samfunn med kjønnssegregering, hijab, niqab og et forkvaklet syn på kropp, kjønn og sexualitet. Dette er reinspikka misogyni som reduserer kvinnen til en vagina.

I Diskrimineringsnemndas avgjørelse av 30.11.2018 slår nemndas flertall fast at Oslo-skolen ikke diskriminerte vikarlæreren da skolen ikke forlenget hans vikariat som følge av at han ikke ønsket å håndhilse på kvinner.

–  Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen.

Men det er – dessverre – ingen grunn til å bli overrasket over at «Josef» får støtte fra Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD):

– Utrolig, sier leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) Akhenaton Oddvar De Leon.

– Jeg er overrasket over at vi ikke fikk medhold overfor skolen, sier han.

I en sms til Dagsavisen skriver Josef at han ikke ønsker uttale seg før han har fått tid til å fordøye avgjørelsen.

Søker man på OMODs Facebook-side, ser man at organisasjonen lenker til saker som promoterer hijab, er for håndhilsenekt på religiøst grunnlag, og at avkolonisering av akademia er viktig.

OMOD får i 2019 kr. 2.040.000 av skattebetalernes penger, opp kr. 600.000 fra i år. Forhåpentligvis kan pengene gå til en hjemmeside som virker, slik at man kan danne seg et inntrykk av hva skattepengene faktisk går til.

Men det er vel heller tvilsomt om enda mer informasjon fra OMOD om hijab og håndhilsenekt i islamsk tradisjon, vil forrykke bildet av et offentlig Norge som ukritisk søler bort skattepenger på anti-vestlige, islamofile bevegelser i «godhetens» tegn.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂