Tavle

I 2010 stilte Rådet for innvandrerorganisasjoner krav om segregering av sykehjem og en rekke andre særbehandlinger. Rådet vurderte å be medlemmene unnlate å stemme.

I ettertid er kravene vel verdt å huske. De representerer det stikk motsatte av integrering.

Rådets leder er Akhenaton Oddvar de Leon, en gjenganger i mediene.

I tillegg vil innvandrerorganisasjonene ha kvotering av minoritetsnordmenn på høyere nivå i Oslo kommune og egne flerkulturelle kulturhus og eldresentre, skriver Klassekampen. De ønsker også rett til statsborgerskap for alle som fødes i Norge og rett til dobbelt statsborgerskap.

– Våre barn fødes i Norge, men får ikke statsborgerskap. Det er noe mange vil kjempe for, sier Akhenaton Oddvar de Leon, leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.

..

Andre krav er gratis barnehage fra tre år, gratis norskkurs til alle innvandrere, mer penger til skoler med mange fremmedspråklige elever, gratis leksehjelptilbud, kamp mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting, samt arbeid rettet mot kvinner med lav utdannelse og kvalifiseringskompetanse.

Kan avstå fra å stemme

De Leon advarer partiene mot å ta minoritetsstemmene som en selvfølge.

– Folk skal kreve noe tilbake fra partiene de vurderer å stemme på. Ellers må de vurdere ikke å stemme i det hele tatt, sier han.

– Om vi skal be folk stemme eller ikke stemme, vil bli diskutert i Rådet for innvandrerorganisasjoner. Begge deler er demokratisk – det er noe som kalles protestvalg, sier de Leon.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10036123