Kommentar

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Per-Willy Amundsen kaller Rådet for innvandrerorganisasjoner – som ledes av Akhenaton de Leon – et supperåd som hindrer en vellykket integrering av innvandrere, og mener at Rådet bør fratas all offentlig støtte.

Frp vil også gå inn for å fjerne pengestøtten fra tilsvarende organisasjoner i samtlige kommuner der partiet er representert.

Akhenton de Leon er ikkje overraska over utspelet frå Frp, og han minner om at dette ikkje er nokon ny debatt. Liknande forslag vart sette fram i 2004, seier han.

Leon forsikrar at han har heile rådet bak seg om denne kravlista.

Leiar i bystyregruppa til Venstre i Oslo, Ola Elvestuen, seier at han ikkje støttar forslaget om aldersheimar baserte på etnisitet, men han vil heller ikkje støtte forslaget om å ta frå rådet offentleg støtte.

– Det kan ikkje vere slik at innvandrarorganisasjonar skal vere redde for å ytre seg i det offentlege rom av frykt for å misse offentleg støtte. Støtte til organisasjonar må ikkje knytast opp til enkeltsaker, seier Elvestuen til NRK.

NRK: Vil kutte støtte til innvandrarråd