Extinction Rebellion under en tidligere «aksjon» i Oslo for å redde verden.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Deler av klimabevegelsen er i ferd med å miste siste rest av kontakt med virkeligheten. Utenfor Stortinget bedriver ekstremister i noe som kaller seg Extinction Rebellion «faste for klimaet». Deres mål er å redde verden. Andre bør kanskje ha som mål å redde landet vårt fra disse.

Det er avisen Framtida som kan fortelle om dette nye grepet fra stadig mer innbitte klimaaktivister.

«Over heile verda arrangerer miljøaktivistane i Extinction Rebellion (XR) denne veka sveltestreikar, og rundt 400 i organisasjonen har meldt seg på. Målet er å setje lys på kor sårbar mattilgangen vår er, og tvinga styresmakter til handling», skrives det i avisen.

Den påståtte sammenhengen mellom mat og menneskers påvirkning av klima beskrives slik:

«Aktivistane peikar på vassmangel, flaumar, skogbrannar, tryggleiksfarar som trugar mattilførselen vår, saman med tørken og ekstremvêret som klimakrisa fører til.»

En av aktivistene i norske Extinction Rebelllion, Christian Hansson (49), presiserer dette nærmere overfor avisen Framtida:

«Det er allereie millionar av menneske i verda som ikkje er sikre på kor neste måltid skal koma frå og mange som svelter. Det blir verre med klimaendringane, seier Hansson.»

Nettopp Extinction Rebellion  er kjent for å romme de aller mest ekstreme klimaaktivistene. Dette er de virkelig «hardcore» jesuittene i klimakirkens innerste menighet. Dermed ligger det i kortene at også tiltakene de «krever», er av det ekstreme slaget. Såkalt sivil ulydighet er blant de virkemidlene man vil ty til i sitt hellige oppdrag.

På organisasjonens norske hjemmeside opplyses det blant annet at man skal

     «iverksette juridisk bindende politikk som reduserer klimagassutslipp til netto-null snarest».

«Netto-null» utslipp altså. Med «snarest» menes det at denne mildt sagt nokså omfattende omleggingen av alle sider av norsk samfunn, næringsliv, samferdsel og all annen virksomhet bør skje innen 2025, altså om 5 år.

Det handler i rene ord om en total rasering av hele den norske samfunnsstrukturen og velferden. Norge settes tilbake til tiden like etter 2. verdenskrig, i beste fall.

Ellers fremgår det at dette er en gruppering som er opptatt av å «gå til aksjon for å skape endring». I den sammenheng er man innstilt på å «gjøre det som kreves», og noe som kalles «endringer i maktstrukturer» inngår naturlig i oppskriften.

Det kan vanskelig leses som noe annet enn at man ser for seg en slags ny, totalitær samfunnsorden, der en klikk av klimaaktivister (formodentlig utgått fra ledelsen i Extinction Rebellion) skal styre verden og påse at de nødvendige «klimatiltak» blir iverksatt.

Det hele kan kanskje høres ut som en forvirret drøm fra et barnerom.

Men dette er faktisk en organisasjon som i dag får bedrive aktiv propaganda i offentligheten, uforstyrret av kritisk mediesøkelys. Vi vet fra historien hvor lett barn og ungdom kan trekkes inn i slike semireligiøse bevegelser med stormannsgale «visjoner» og planer.

Det ville dog være en overdrivelse å si at «massene» så langt har sluttet opp om Extinction Rebellions kamp. Ifølge artikkelen i avisen Framtida er det en nokså stusslig gjeng som utgjør den fastende spydspissen i «rørsla»:

«I Noreg er det omlag fem personar som også har teke det drastiske steget å ikkje ete denne veka. For dei er det først og fremst ein test på om dette er eit verkemiddel dei vil bruka i større skala i framtida. Difor har dei heller ikkje konkrete norske krav og vil slutta fasten sundag, ikkje når evt. krav er innfridd.»

Ifølge Framtida er det organisasjonen Changemaker som har tatt et overordnet initiativ til en rekke klimamarkeringer utenfor Stortinget, der også fasteaksjonen til Extinction Rebellion har inngått.

I forbindelse med de ulike aktivitetene skal også klima- og miljøminister Ola Elvestuen ha møtt opp. Det sier sitt at ministeren ikke har benyttet anledningen til å ta klart avstand fra den ekstremismen man ser presentert blant annet fra Extinction Rebellion.

Noen vil trolig mene at det er fint lite som skiller Elvestuen fra nettopp klimaekstremismen.

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂