Aksjonister fra Extinction Rebellion blokkerte mandag deler av sentrum i Oslo, og skapte kaos for byens innbyggere. Foto: Fredrik Moen Gabrielsen / NTB

Denne uken har ekstreme klimaaktivister gjennomført en rekke merkelige aksjoner i Oslo. FrPs Jon Georg Dale slår i bordet og mener aktivistene bør våkne opp før de gjør «Norge til et fattigere land».

Det er ekstremistgruppen Extinction Rebellion som har stått for en serie til dels rabiate påfunn i Oslo. I Storbritannia har politiet illustrerende nok oppført gruppen på en liste over terror-orienterte organisasjoner. Det er i et slikt landskap vi her befinner oss.

I Oslo har gruppen denne uken blant markert seg ved å lenke seg fast her og der, lime (!) seg selv fast til asfalten og på andre måter vært til hinder for normal ferdsel i byen. Det er uklart hva de rent konkret tror de skal oppnå med dette, utover å lage kvalm og uro, og fremme seg selv som «viktige aksjonister» for den « Store Klimasak» de fleste av dem dyrker som en slags religion. Document omtalte galskapen i en lesverdig sak tidligere i uken.

Selv mener aktivistene åpenbart at disse ulovlige og temmelig besynderlige aksjonene skal ha noen betydning for klimaet på jorda. Deres tankespinn er absurd.

Mediene ligger i stor grad paddeflate for det som skjer, med en påfallende ukritisk holdning til en ekstremistgruppe som svært mange norske journalister antagelig nærer sympati for. Et parti som MDG står som kjent sterkt i journalistkretser.

Men enkelte politikere synes nå dette tøvet går over alle støvleskaft. Tidligere samferdselsminister og landbruksminister Jon Georg Dale fra FrP slår i bordet i et innlegg i VG.

«I et forsøk på å ramme kritisk infrastruktur midt under en pågående pandemi tok aktivistene til orde for å legge ned oljenæringen og en rekke andre industriarbeidsplasser, og oppfordret politikere til å «fortelle sannheten», skriver Dale i VG.

Han ser det som temmelig latterlig når disse folkene påberoper seg å være talspersoner for en slags «sannhet». For etter hans mening er sannheten stort sett det motsatte av det Extinction Rebellion påstår.

Eksempelvis hevder han at det som faktisk er helt sant, er at verden per i dag ikke kan klare seg uten olje og gass. Han mener også det er sant at oljevirksomheten er avgjørende for den norske velferden også klimaaktivister nyter godt av.

«For sannheten er den at det hver morgen står opp over 200.000 nordmenn som direkte og indirekte er sysselsatt i oljenæringen, og som utfører et ærlig stykke arbeide som finansierer skoler, sykehus, veier, eldreomsorg og utallige andre velferdsgoder».

Ifølge Dale er det på tide at aktivistene innser hva som vil den første konsekvensen dersom Norge skulle finne på å adlyde deres krav om å nedlegge oljevirksomheten.

«For sannheten er den at oljesjeikene i Midtøsten er de virkelige vinnerne om dere får det som dere vil. De ønsker trolig også at vi i Norge avvikler oljeproduksjonen vår, slik at de dagen etter kan tjene seg enda rikere på å justere opp sin egen produksjon», skriver han i sitt innlegg i VG.

Han tilføyer at en så rabiat politikk vil få dramatiske økonomiske konsekvenser. Blant annet mener han at det vil bli bortfall av statlige og private milliardinntekter, og at titusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge.

Dale fortsetter å liste opp hva han synes ekstremistene i Extinction Rebellion bør ta innover seg:

«For sannheten er at et betydelig flertall av Norges befolkning ønsker at vi opprettholder olje- og gassindustrien i landet. At dere forsøker å skrike høyest og sabotere hverdagen for vanlige folk vil ikke endre på dette.

Han reagerer også på at det ikke kun er oljenæringen aksjonistene vil til livs i sin iver etter å nedlegge det meste av verdiskapning i Norge:

«…. i tillegg til å angripe oljenæringen, går dere også etter oppdrettsnæringen som alene står for en eksportverdi for 100 milliarder kroner per år.»

Ikke minst mener han at den endelige konsekvens av det ekstremistene skriker om i form av banale slagord, er at Norge vil bli et land i fattigdom:

« Deres linje vil bare gjøre Norge til et fattigere land, nordmenn til et fattigere folk og dere vil ta jobben fra hundretusener av arbeidsfolk», sier Jon Georg Dale.

Aksjonistene i Extinction Rebellion mener muligens, i likhet med MDG,  at vi her i landet kan klare oss godt på tang og tare.

Selv har de trolig også studielån å ty til om det skulle knipe. De kan i tillegg tjene penger på å reparere hverandres sykler.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Her kan du støtte oss:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.