Nytt

En klimademonstrant ropte ut sitt budskap til representantene fra galleriet på Stortinget og sørget for at en debatt i mai måtte avbrytes i flere minutter. Det var demonstranter fra gruppen Extinction Rebellion som sto bak protestaksjonen. Arkivfoto: Stortinget TV / NTB scanpix

Aktivister fra Extinction Rebellion er i Oslo tingrett dømt til å betale bøter for aksjoner på blant annet publikumsgalleriet i Stortinget.

De limte seg fast til Norges Bank, aksjonerte utenfor Klima- og miljødepartementet og tok seg inn på Stortinget. Klimaaktivistene ble bøtelagt for aksjonene, men nektet å betale og måtte derfor møte i retten.

Nå er dommen klar. Oslo tingrett frikjenner seks aksjonister som var ute på gaten under protesten mot Norges Banks investeringer i kull i mai, mens aksjonistene i de øvrige sakene er idømt bøter fra 8.000 til 15.000 kroner, samt dømt til å betale 500 kroner i sakskostnader.

Nesten alle de idømte bøtene er lavere enn aktors påstand, som var på opptil 21.000 kroner.

– En seier
– De mildere kjennelsene mot varslerne i Extinction Rebellion er en seier for vår borgerrettighetsbevegelse, skriver aksjonsgruppa i en pressemelding.

I saken mot aksjonistene utenfor Norges Bank står det at retten har lagt vekt på at grunneieren, Norges Bank, valgte å ikke be politiet om å fjerne demonstrantene.

– Når politiet ikke har agert som om dette er en ordensforstyrrelse som krever inngripen, og heller ikke grunneier har gjort det, er det i dette tilfellet vanskelig for retten å se at grensen for straffbar ordensforstyrrelse er overtrådt, heter det i dommen.

Påberopte seg nødrett
Samtidig ble én aksjonist, som limte seg fast på innsiden av Norges Bank, dømt til å betale en bot på 13.000 kroner. Aksjonisten vurderer anke.

Aktivistene påberopte seg i retten nødrett i lys av pågående klimasammenbrudd og økologisk krise, som styresmaktene, ifølge dem, ikke tar på alvor.

Aksjonistene fikk også flere eksperter til å forklare seg om klimakrisen i retten, deriblant seniorforsker Rasmus Benestad, professor Arne Johan Vetlesen og høyskolelektor Thomas Cottis.

 

Les også