Politiet fjerner aksjonister fra Extinction Rebellion ved Sjursøya oljeterminal i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB

To aktivister fra Extinction Rebellion anket sin dom i tingretten, men fikk strengere straff i ankesaken. Nå er de idømt bøter på 18.500 og 11.800 kroner for fire aksjoner i fjor.

NTB skriver om disse to ekstremistene som deltok i flere aksjoner, der de skapte kaos i samfunnet i den hensikt «redde verden fra klimakanastrofe».

Slike aksjoner ofte møtes med en viss velvilje og forståelse blant journalister. Men dessverre for aksjonistene fra den ytterliggående og ekstremistiske gruppen Extinction Rebellion, ser det ikke ut til at norsk rett deler dette synet.

En av aktivistene – en kvinne i begynnelsen av 30-årene – ble frifunnet for en aksjon i august i fjor og dømt for en annen da saken hennes ble behandlet i Oslo tingrett. Der ble hun ilagt en bot på 10.000 kroner for å ikke ha rettet seg etter politiets pålegg om å fjerne seg.

Document har omtalt hvordan gruppen har opptrådt i Oslo.

Etter å ha anket lovanvendelsen, ble kvinnen dømt for begge aksjonene da ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett. I begge tilfeller gjaldt dommen brudd på politilovens pålegg om å følge politiets pålegg. Boten i lagmannsretten ble på 11.800 kroner etter at det er trukket fra 4.000 kroner for fire dager kvinnen satt varetektsfengslet.

Den andre kvinnen, som er i 50-årene, ble dømt for to aksjoner og frifunnet for en tredje i tingretten, der hun fikk en bot på 11.000 kroner. Lagmannsretten dømte også henne for aksjonen der tingretten hadde frifunnet henne. Boten hennes ble fastsatt til 18.500 kroner etter 6.000 kroners fradrag for seks dager i varetekt.

Ingen av kvinnene ble dømt til å betale sakskostnader.

Extinction Rebellion har flere ganger utført samfunnsskadelige aksjoner der politiet har måttet gripe inn, som blant annet denne fra Henningsvær i Nord-Norge nå i sommer:

Klima-ekstremister skapte fullt kaos i Henningsvær

Doucment har tatt denne gruppen nærmere for seg, og sett hvem de egentlig er:

Extinction Rebellion er en gjeng med snobber fra borgerskapet

 

To gode bøker av Kent Andersen, bestill dem her:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp Kents bok her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.