Aktivister fra Extinction Rebellion i gaten foran Slottet. Foto: Fredrik Moen Gabrielsen / NTB

To aktivister fra Extinction Rebellion ble ilagt bøter for ulovlige aksjoner. De anket både til tingrett, lagrett og til slutt Høyesterett. Det ble tommel ned hele veien.

De to ekstremistene la seg ned i veibanen på Ring 1 foran slottet i Oslo, og sperret all trafikk. Dette var ment som aksjon for å «redde klimaet».

Politiet grep inn og kjørte dem i arresten etter aksjonen i september 2020. De ble bøtelagt for ordensforstyrrelse og for å nekte å etterkomme politiets pålegg.

Men aktivistene ville ikke betale noen bot. Saken endte dermed i retten, og vandret så fra den ene instansen til den andre.

Avisa Oslo skriver:

Klimaaktivistene lå rett ut på Ring 1 nedenfor Slottet og sperret morgentrafikken. To av aktivistene, i 30- og 40-årene, fikk først 17.000 kroner hver i bot av Oslo-politiet, men nektet å betale.

Dermed gikk saken til Oslo tingrett, og politiets påstand var at bøtene skulle økes til 20.400 kroner.

Avisen fortsetter:

Aktivistene ble derimot dømt til å betale 13.000 kroner etter aksjonen 21. september 2020, men begge anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Der tapte de igjen, og ble i stedet dømt til å betale 15.000 kroner hver i bot. Men heller ikke denne dommen godtok de, og anket til Høyesterett.

Nå er den endelige dommen, tidligere omtalt av Rett24, falt i Høyesterett.

De to aktivistene forsøkte å få dette til å dreie seg om høyverdige handlinger basert på sivil ulydighet, og og viste til ytringsfriheten i Grunnloven og bestemmelsen i Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 11.

Men det hjalp lite, ifølge Avisa Oslo:

Høyesterett er tydelig på at aksjonsmåten ikke var innenfor artikkel 11. Politiet kunne raskt gripe inn uten hinder av demonstrasjons- og ytringsfriheten og pålegge demonstrantene om å flytte seg, og deretter gripe dem om pålegget ikke ble etterkommet, fremgår det av dommen.

I Høyesterett endte bøtene til slutt på 18.000 kroner for begge, med subsidiær fengselsstraff på 20 dager.

I dommen presterer riktignok dommerne å putte inn en passus om at de også er «opptatt av klima og sånn». Men det var likevel ikke nok til å frikjenne de to ekstremistene fra Extinction Rebellion denne gangen:

Klima- og miljøspørsmål er særs viktige […], men nettopp ytringsfriheten gjør at reaksjonsfastsettelsen ikke bør være avhengig av om retten er enig eller uenig i det politiske budskapet knyttet til aksjonen, heter det i dommen.

Les også: 

Klima-ekstremistenes aksjon i Skien: Politiet vil etter­forske Extinction Rebellion

Velkommen til møte!

Ny bok! Bestill fra Document forlag:

Bestill også:

Kjøp Kents bok her!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.