En undersøkelse viser at 44 prosent av innfødte Oslo-boere ville flytte hvis andelen innvandrere ble for dominerende. Respons har gjennomført undersøkelsen for AftenAften, som ikke helt vet hva den skal gjøre med tallene.

AftenAften er en avis for Oslo og som sådan kan den ikke ignorere de store demografiske endringene. Men når avisen tar det opp skjer det på en merkelig måte: Resultatet av undersøkelsen er sensasjonell, og ville fortjent forsiden i en hvilken som helst avis.

Men det fikk den ikke i AftenAften, der var det en human touch-story om en eldre som hadde hatt 18 hjemmehjelper som prydet forsiden.

Overskriften på Andreas Slettholms artikkel om undersøkelsen er også politisk patent: Nei til flerkulturelt nabolag, for at ingen skal være i tvil om hvem som er the bad guy.

Først i ingressen kommer sjokkmeldingen:

Nesten halve Oslos befolkning vil kanskje eller helt sikkert flytte fra områder med høy andel minoritetsbefolkning. Skepsisen er størst i vest.

Resten av storyen er egentlig bortforklaringer. Man skulle tro at det ville kommet en nøye gjennomgang av undersøkelsen. Men det faktiske er meget sparsomt:

På oppdrag for Aften har Respons gjennomført en undersøkelse som viser at bare 35 prosent av vestkantbeboere og 25 prosent av Høyre-velgerne ville ha fortsatt å bo i et område med høy minoritetsandel. Til sammenligning vil 7 av 10 SV-velgere blitt boende i et slikt område.

Denne usammenhengende presentasjonen forplanter seg videre til andre medier som heller ikke gir saken full trøkk.

Dette er den mest eksplosive og mest gjennomgripende saken som tenkes kan om Oslo. Det gjelder samtlige beboere og byens fremtid.

Likevel velger AftenAften nok en gang å innkalle en ekspert som bortforklarer fenomenet segregering og indre folkevandring. Forrige gang, om flukten fra Groruddalen, var det Terje Wessel, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Denne gang er det samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen, som vet å fortelle at det ikke er fremmed sed og skikk som egentlig skremmer folk på vestkanten, det er at de nye innvandrerne representerer arbeiderklassen!

– Det er ikke innvandrerne Høyre- og vestkantfolk frykter, det er arbeiderklassen. Å ha en norsk-pakistansk lege, advokat eller journalist som nabo, er ikke noe problem, sier Tangen.

..
Tangen mener tallene viser et sosialt problem forkledd som et etnisitetsproblem.
– Å flytte til vest innebærer å bo der hvor det sosialt sett er best, med størst hager, lengst levealder og minst trøbbel på skolen. Hvis minoritetene, egentlig en omskrivning av folk med lavere sosioøkonomisk status, flytter inn, mister man hele poenget med å bo der, sier Tangen.

Siden Tangen har funnet svaret i sosioøkonomiske forhold, ligger løsningen også i sosialdemokratisk utjevning.

Samfunnsgeografen vil derfor åpne opp for mer varierte boliger på Oslo vest.
– Vi må bli enige om at det er i alles interesse at minoriteter skal bo bra. Jeg tar til orde for en mye bedre utnyttelse av arealene i Oslo vest. Når villaer skal selges, bør vi bygge flotte femetasjers blokker for minoriteter og andre med dårligere råd i stedet. I løpet av 15 år vil det da være masse fine blokker på Nordberg. Det gjelder å spre den relative fattigdommen så mye som mulig, sier Tangen.

At slikt sprøyt kan bli tatt alvorlig og komme på trykk sier noe om at det ikke bare er samfunnsgeografer det er noe galt med.

AftenAften bruker en avsporingsmetode som er vanlig når noe brennbart skal tas opp: sørg for å finne problemstillinger som avsporer debatten slik at man slipper å gå inn på hva de egentlige grunnene er.

AftenAften går til en av innvandrerorganisasjonene som det offisielle Norge har bygget opp og som nå er blitt myndighetenes instrument for å holde de moralske dikene: det skal ikke vises noen forståelse for innfødte nordmenns reaksjoner. De kan latterliggjøres eller fremstilles som ynkelige eller rasister alt ettersom.

At hvite flytter fra innvadrere er et fenomen kjent fra hele den vestlige verden. Folk flytter fra strøk med høy innvandrertetthet fordi de ikke kjenner seg igjen, de er bekymret for barnas skolegang og at boligen skal falle i pris, sier Akhenaton Oddvar de Leon, leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.

Den omvendte rasismen gjør det ok å omtale innfødte som «hvite», mens innvandrere bestemmes ut fra nøytrale kategorier. Det er noe stakkarslig over disse nordmenn som ikke tåler forandring og er så materialistiske at de tenker på boligprisen.

Kun i kortfattede anonyme tilbakemeldinger på nett får vi et lite glimt av hva folk egentlig tenker:

Jeg er en av mange nordmenn som har kapitulert. For 2 år siden var nok nok, og jeg forlot Søndre Nordstrand etter 14 år. I løpet av de 14 årene endret mine holdninger til innvandrere seg dramatisk, fra å være positiv og åpen til nye kulturer er jeg nå skeptisk og negativ. Ola-Ola Heia.

Nei til flerkulturelt nabolag
Nesten halve Oslos befolkning vil kanskje eller helt sikkert flytte fra områder med høy andel minoritetsbefolkning. Skepsisen er størst i vest.

Ola og Kari flytter fra innvandrerne