Sakset/Fra hofta

Sier SV’er Bernt Sverre Mehammer der han skuer utover Oslo fra sitt lekre eneboligområde i Grefsenåsen. Han skriver en kronikk i Aftenposten i regi av å være leder i COWI.

Fra deres webside:

COWI er en anerkjent rådgiver innen samfunnsplanlegging internasjonalt, hvor vi opererer i skjæringspunktet mellom økonomi og politiske analyser, sosial utvikling, institusjonsbygging og samfunnsdeltagelse.

Så hva mener Mehammer og COWI at problemet i Groruddalen er? Det er selvsagt boligene igjen.

Groruddalens problemer ser for oss ut til å være nærmere knyttet til et høyt antall lite attraktive boliger, enn til høy innvandrerandel.

Ammerud har, akkurat som Stovner, et stort eneboligområde. Dette ligger tett opp mot Lillomarka. Omtrent halvparten av Ammerud består av idylliske småveier som ser slik ut:

Ammerud  

I media blir Ammerud aldri fremstilt slik. Hver eneste gang er det de fire store Ammerudblokkene og «Bananblokka» (ja, jeg er lokalkjent) som skal illustrere Ammerud.

ammerudblokk

Medias «Ammerud» (hvorfor var det ikke et offentlig ansett problem å bo her i 1970 og 80-årene?)

Mehammer og COWI mener altså at det er boligene i Groruddalen som er problemet. Dette til tross for at Fafo-undersøkelsen, som vi omtalte her for kort tid siden, viste at boligene overhodet ikke representerte noe problem. Nærmest tvert imot: Boligene var bra – det var beboerne som var problemet.  

Stovner1

Vi repeterer denne selv om totalen av svarene er under 75% og fremdeles et mysterium for oss som ikke har tilgang til rådata fra Fafo. 

Men denne konklusjonen passer nok dårlig for COWI som bedriver boligplanlegging. Man aner at det vil kjøres på med undersøkelser i Groruddalen helt til en statistikk viser «riktig svar». Mehammer begrunner ikke sitt funn med annet enn at problemet «ser ut for dem» til å være boligene. Tja, synsing er lov, men egner seg dårlig i dyre «bydelsløft».

Men det er også problemer. 36 prosent i aldersgruppen 16–19 oppgir at de ofte eller av og til føler seg utrygge på Ammerud, i aldersgruppen over 67 år er andelen 14 prosent.

Mens blokkbeboerne særlig trekker frem ubehagelig adferd fra andre som årsak, oppgir øvrige beboere i større grad trafikken som begrunnelse.

I likhet med Stovner er det mange på Ammerud som føler seg utrygge. Ammerud er omtrent like segregert som Stovner og Høybråten når det gjelder beboere og boliger: Innvandrere bor hovedsakelig i blokk, nordmenn bor i eneboliger. 

Billige blokkleiligheter tiltrekker seg beboere med lav betalingsevne. Det gir befolkning med overhyppighet av sosiale problemer. Siden innvandrere i gjennomsnitt har lavere inntekter enn etnisk norske, fører dette også til en høy innvandrerandel.

Men ser man innvandrerandelen som hovedproblemet, risikerer man å skape en negativ spiral.

Ja, billige blokkleiligheter tiltrekker seg beboere med lav betalingsevne. Jeg hadde selv venninner som bodde i de «fæle» Ammerudblokkene. Det var den første leiligheten de hadde råd til tidlig i tyveårene.  Nå er de nærmere femti og jeg kan med glede meddele at de nå bor i høyst komfortable og flotte eneboliger – langt unna Groruddalen. Men man skal altså starte et sted og billige boliger er nødvendige. Ikke bare for innvandrere.

«Men ser man innvandrerandelen som hovedproblemet, risikerer man å skape en negativ spiral.» At Groruddalen nå fylles opp med innvandrere er et helt annet problem enn at det tilbys billige boliger der. Det er en konsekvens av innvandringpolitikken og at de nye beboerne ikke har greid å skape et trygt og godt bomiljø som også kunne tiltrukket nordmenn.

Dessverre er det allerede en etablert negativ spiral: nordmenn har i mange år flyttet fra Groruddalen. Og de flytter ikke på grunn av boligene – de flytter på grunn av bomiljøet som er blitt sterkt endret med de nye naboene.

Fra Fafo-undersøkelsen kom det frem at nærmere en tredjedel av nordmennene følte seg utrygge i nærmiljøet.

Igjen kan man selvsagt legge skylden på de nordmennene som ikke syntes at multikultur var så flott som politikerne skulle ha det til. På den annen side ville det være en besynderlig tilfeldighet at så mange rasister allerede var bosatt i Groruddalen da innvandrerne kom. 

Aftenposten