Aftenposten viser oss i en artikkel 27.mars hvor positive oslofolk er til en økende del innvandrere. Mangfold og kulturelle forskjeller er både trivelig og spennende. Segregeringen av Oslo er kanskje et avsluttet kapittel?

I 2040 vil halvparten av oss ha innvandrerbakgrunn. De ansatte på Tine meierier tenker som oslofolk flest: 
Det er helt ålreit.

– Det blir jo mange kallenavn her, sier Kjell Olbergsveen, arbeidsleder i ekspedisjonen på Tine Meierier på Alnabru.

For med 40 nasjonaliteter under samme tak, er det mange fornavn og etternavn som må forkortes hvis ikke tungen skal slå krøll. Men mangfoldet gjør jobbhverdagen mer spennende, ifølge Naima Benlamqaddm, opprinnelig fra Marokko.

——————-

– Etterhvert tenker man ikke over hvor folk kommer fra. Vi har et godt arbeidsmiljø, og folk trives med hverandre, sier Olbergsveen.

Når man leser tallene fra undersøkelsen, så ser det ikke ut som om folk er så positivt innstilt til utviklingen som overskriften sier. Oslofolk omgås innvandrere, og derfor er konklusjonen at de synes det er ålreit med flere innvandrere.

38 prosent av de spurte tror livet vil fortsette som før. 23 prosent tror flere innvandrere vil være positivt for byen, mens 32 prosent tror det vil være negativt.

Overraskende, ifølge Svein Blom, forsker i avdeling for demografi og levekår i SSB.

– Man skulle kanskje tro at SSBs prognoser ville virke litt overveldende på folk. Derfor kunne man lett anta at flere ville oppleve dette som skremmende, sier han.

Men undersøkelsen samsvarer med funn SSB har gjort tidligere.

– Oslofolk er som regel mer positivt innstilt til innvandrere enn folk ellers i landet. Vi er vant til å ha dem her, vi omgås dem til daglig, og mange av oss kjenner innvandrere personlig. Derfor synes vi ikke at det er så skremmende at det blir flere av dem, sier han.

I Groruddalen er skepsisen til utviklingen størst. Dette har tydeligvis ikke noe med erfaringene til folk å gjøre. Det er utdanningsnivået som er årsaken til skepsis til innvandring. Høyt utdannete er positive til innvandrere. Lavt utdannete er mer negative til innvandrere. Det store spørsmåler er hvorfor de med høy utdannelse ikke kjøper eksisterende, eller bygger representative boliger i Groruddalen innenfor skolegrensene til multikulturelle skoler? Mulighetene er absolutt til stede. Utsikt og nærhet til Marka får man også med på kjøpet om man ønsker.

Raknes tror imidlertid mye av «Groruddalseffekten» i Aftens måling kan tilskrives utdanningsnivå.

– Høyt utdannede mennesker er mer positive til innvandring generelt. Dersom man hadde brukket disse tallene ned på utdanningsnivå, kan det nok tenkes at dette hadde vist seg å være en ren «utdanningseffekt», sier han.

Leder Christian Tybring-Gjedde i Oslo Frp forteller oss hva han mener. Det er misnøye i befolkningen når det gjelder utviklingen. Frp er eneste politiske parti som er kritisk til å føre nordmenn i minoritet i sin egen hovedstad.

– De som lever i områder med mange innvandrere, opplever de negative konsekvenser på kroppen. Mens de mest positive nær sagt aldri omgås ikke-vestlige innvandrere. Hvis de er så positive, hvorfor flytter de ikke til Groruddalen for å bidra til integreringen? spør han.

Tybring-Gjedde mener den politiske ledelsen i Oslo er i utakt med befolkningen.

– Spørreundersøkelsen viser at ni prosent flere Oslo-borgere mener at et innvandrerflertall i 2040 er negativt enn de som mener det er positivt. Ledende politikere i samtlige øvrige partier har ønsket utviklingen velkommen. For Oslo Frp er dette en uansvarlig, feig og likegyldig holdning, sier han.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Oslofolk-sier-ja-takk-til-flere-innvandrere-6793775.html

En ikke vitenskapelig spørreundersøkelse i skrivende stund viser hvor positiv trenden er når det gjelder innvandring, eller kanskje det ikke er så moro med multikultur alikevel?:

Hva mener du om innvandringen til Oslo?

  •  Den er mest positiv21%
  •  Den er mest negativ70%
  •  Jeg vet ikke 9%
21 %70 %9 %

Antall stemmer: 4716

En innvandrere ser hvor utviklingen bærer. Hun ser en forskjell på oss og dem:

Rinata Kaimova (20), Oslo

– Jeg tror det vil være negativt. Jeg er selv fra Tsjetsjenia, og ville ikke likt at det ble 50 prosent innvandrere i mitt land. Derfor synes jeg ikke nordmenn bør akseptere det heller.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/-Men-meningene-er-delte-om-innvandringen-til-Oslo-6793782.html