I kjølvannet av SSBs forventninger om at halvparten av Oslos innbyggere vil ha innvandringsbakgrunn i 2040, har Aftenposten fått gjennomført en meningsmåling om folks reaksjoner.

38 prosent av de spurte tror livet vil fortsette som før. 23 prosent tror flere innvandrere vil være positivt for byen, mens 32 prosent tror det vil være negativt.

Ved å legge sammen tallene for «positivt» og «livet vil fortsette som før», konkluderer avisen at oslofolk synes innvandringen er overveiende positiv. I utgangspunktet ser dette ut som det gamle trickset med å ta den mest nøytrale responsen til inntekt for et av de andre, mer markerte standpunktene.

Men det angitte svaralternativet av det mest nøytrale slaget kan jo vel så mye oppfattes som et uttrykk for at ens egen situasjon blir omtrent som før, selv om situasjonen for byen blir radikalt annerledes — hva enten man synes det er til det bedre eller det verre. For det «livet» man tenker på kan like gjerne være ens eget som hele byens, særlig tatt i betraktning hvilke anstrengelser folk gjør for at deres egen tilværelse skal forbli mest mulig upåvirket av en innvandring de ikke bifaller.

Aftenposten viser altså en viss kreativitet i sin streben etter å gi leserne en versjon av virkeligheten som alle vet er feil. Men leserne lar seg ikke manipulere, noe meningsmålingen på deres egen nettside i skrivende stund viser:

Det er ellers litt pussig hvordan man bruker en arbeidsplass med et velfungerende mangfold av nasjonaliteter som et slags premiss for å konkludere at innvandring generelt er kjempefint og helt topp.

– Jeg trives kjempegodt. Her er det mange forskjellige folk fra forskjellige land, kulturer og tradisjoner, sier hun.

– Etterhvert tenker man ikke over hvor folk kommer fra. Vi har et godt arbeidsmiljø, og folk trives med hverandre, sier Olbergsveen.

Det er jo opplagt at de aller fleste normale personer gir blaffen i hvor andre folk kommer fra etter å ha konstatert at de er ålreite. Men solskinnshistorier fra arbeidsplasser som denne er ikke representative for folks generelle trivsel med innvandringsfenomenet som helhet.

Fascinerende er det også hvordan groruddølers større innvandringsskepsis forsøkes bortforklart med at de har mindre utdannelse. Så kanskje fenomenet white flight finnes likevel, men da er det bare white trash som forsvinner.

Avisen skal forresten ha ros for å ha funnet en utenlandsk jente som kan si det nordmenn ikke tør å si:

– Jeg tror det vil være negativt. Jeg er selv fra Tsjetsjenia, og ville ikke likt at det ble 50 prosent innvandrere i mitt land, sier Rinata Kaimova (20).

 

Oslofolk sier ja takk til flere innvandrere