Nytt

Samme dag som den demografiske utviklingen i Oslo er en toppnyhet, velger VG å intervjue et lite knippe innvandrere. De er utelukkende positive til innvandringen. En uttrykker større tilfredshet med innvandrere enn med nordmenn, de er varmere og mer inkluderende. Han burde vel heller takke nordmenn for at vi nærmest uten protester overlater hovedstaden til nye befolkningsgrupper.  Samtidig poengteres det at de stort sett omgås folk med samme bakgrunn som dem selv. Dette er altså smeltedigelen Oslo.

Det er en spørreundersøkelse ved siden av artikkelen. Den er selvfølgelig ikke vitenskapelig, men avdekker muligens hva nordmenn tenker om utviklingen i Oslo. Ca 70 % er bekymret for at utviklingen vil føre til sosial uro i skrivende stund.

– Hva tenker du om at halvparten av innbyggerne i Oslo kan være innvandrere i løpet av 2040?

– Jeg synes det er positivt. Det er mange gode arbeidere som kommer til Oslo og bidrar til fellesskapet. Men hovedproblemet er nok språket. Det er få som snakker norsk, men det er heldigvis mange som snakker engelsk, sier Ciuba, som selv har planer om å ta norskkurs.

Ciuba forteller at han stort sett omgås sine polske venner.

————————-

Hun er utelukkende positiv til at Oslo kan bestå av 50 prosent innvandrere i 2040.

– Jeg synes det bare er trivelig med en blanding av ulike kulturer. Men det blir kanskje færre arbeidsplasser til dere nordmenn? Jeg vet ikke, jeg, sier Rittne.

I likhet med polske Ciuba omgås Rittne mest med personer fra sitt hjemland

—————————-

– Hva tenker du om at halvparten av innbyggerne i Oslo vil være innvandrere i løpet av 2040?

– Jeg synes det er flott med mange mennesker med forskjellig bakgrunn. Jeg synes også innvandrere er varmere og mer inkluderende enn nordmenn. Selv om jeg ikke møter noen fordommer blant nordmenn, omgås jeg bare med andre innvandrere, sier Rasid.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10078934