Forsker Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå (SSB) forsøker i Aftenposten den 26. september (papirutgaven) etter beste evne å trekke i tvil Christian Tybring-Gjeddes spådom om at et flertall av Oslos befolkning vil ha afrikansk eller asiatisk bakgrunn i 2050.

Som forklart i endel større detalj her, opplyser også Brunborg at ca. 35 prosent av hovedstadens befolkning i 2040 etter SSBs hovedalternativ forventes å ha bakgrunn fra landgruppen hvor Afrika og Asia er med.

Når vi ser på den gruppen av innvandrere og barn av innvandrere som har bakgrunn fra enten Afrika, Asia, Øst-Europa utenom EU eller Latin-Amerika, antar vi at de til sammen vil utgjøre nesten 35 prosent av Oslos befolkning i 2040.

Mens Brunborg er generøs med de opplysningene som gjør en uvitende leser skeptisk til Tybring-Gjeddes spådom, er han en smule gjerrigere med dem som peker i motsatt retning. Her kunne det kanskje ha vært på sin plass å si at de to sistnevnte verdensdelene nesten er neglisjerbare sammenlignet med Afrika og Asia hva antall innvandrere i Oslo angår?

Brunborg medgir ellers at det finnes et alternativ med høyere innvandring:

I alternativet med høy innvandring får vi riktignok at over halvparten (56 prosent) av Oslos folkemengde i 2040 vil utgjøres av innvandrere og deres barn født i Norge. Som i hovedalternativet, omfatter også dette tallet personer med bakgrunn fra hele verden, inkludert svensker og polakker.

Her er han imidlertid påpasselig med å utelate to opplysninger: For det første det faktum at innvandringen til Oslo de siste årene har vært høyere enn prognosenes hovedalternativ forutsetter, slik at det er høyalternativet som er mest relevant. Tybring-Gjedde tok jo forbehold om at dagens utvikling fortsetter. Burde ikke en forsker i SSB ha undersøkt hypotesen hans i samsvar med forutsetningene?

For det andre lar han være å opplyse om andelen ikke-vestlige i 2040 for dette alternativet, men distraherer heller med svensker. Det er jo ikke sånn at SSB er helt uten instrumenter for å kunne si noe om det, og vi andre kan også fravriste SSB litt informasjon på dette punktet ved å kombinere offentliggjorte data og resonnere. I stedet runder Brunborg av med å oppgi andelen i dag.

Brunborg slipper altså ut sannhet litt sånn pø om pø når det ikke helt kan unngås, men han gjør det med et kyndig utvalg av hvilke irrelevante ting som skal oppgis og hvilke relevante som skal utelates.

Resultatet er et slags luktesalt for dem som ikke vil vite. Propaganda må det nesten kalles. En forsker uten en politisk agenda ville ikke ha drevet med denslags. Skal SSB la ham drive på etter at han fyller sytti også?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.