Den mye omtalte innvandringsrapporten til SSB-forsker Erling Holmøy og Birger Strøm er nå publisert.

Ifølge rapporten vil innvandrere fra Asia og Afrika utgjøre 29 prosent av Norges befolkning i 2100. Årlig realinntekt per innbygger vil da være redusert med 72.000 kroner årlig.

Forskerne skal ha hatt rapporten klar siden mai, og overfor VG bekreftet Holmøy at godkjenningen av rapporten hadde blitt trenert av hans egen ledelse.

Innvandringsscenario

Rapportforfatterne Holmøy og Strøm opererer med realistisk nettoinnvandring med utgangspunkt i SSBs befolkningsfremskrivninger fra 2016, der det opereres med tre alternativer, høy, middels og lav innvandring. SSB mener at middels innvandring er det mest realistiske, og kaller det derfor «hovedalternativet». Holmøy og Strøm legger dette til grunn, og kaller det «innvandringsscenario». I tillegg opererer de med et «0-scenario», det vil si ingen inn- og utvandring fra og med 2016 – hvilket selvsagt er helt hypotetisk, men det tallfester den isolerte effekten av innvandringsscenariet.

Rapporten ble publisert av SSB onsdag, skriver rights.no:

Det forventes at den økonomiske veksten fremover blir klart lavere enn den hittil har vært. Her er det viktig å være klar over at i forhold til de fleste andre land har Norge betydelige inntekter fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet – og disse inntektene er helt uavhengige av befolkningen. Jo større befolkning, jo flere som skal dele «kaken». Petroleumsformuen skal altså fordeles på flere innbyggere.

«Derfor vil fødselsoverskudd og nettoinnvandring isolert sett redusere per capita verdien av dem. Når de dessuten tilfaller fellesskapet via staten, fører en gitt økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne. Dette skjer gjennom økt skattebyrde når flere innbyggere skal ha en gitt standard på offentlig velferd innenfor handlingsregelens ramme.»

Vi må altså kompensere for at vi blir flere og skal ha samme standard på de offentlige tjenestene innenfor handlingsregelen (staten kan ikke kompensere med høyere forbruk, for da bryter de handlingsregelen). Da gjenstår økte skatter (og økte avgifter, vil jeg tro, som uansett betales av befolkningen).

8,5 millioner

Folkemengden vokser jevnt fra dagens 5,3 millioner og passerer 8,5 millioner rett etter 2100 i innvandringsscenariet. Det er nær det dobbelte sammenlignet med 0-scenariet. Andelen av befolkningen med bakgrunn fra land utenom EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand øker jevnt fra 10 prosent i 2016 til 29 prosent i 2100. Andelen norskfødte med minst en norskfødt forelder faller fra 83 til 64 prosent i løpet av denne perioden, skriver Nettavisen.

Inntektene fra produksjon i fastlandsnæringene per innbygger med realistisk innvandring faller med 27.000 kroner i 2060 og med 33.000 i år 2100. Hovedårsaken er lavere sysselsettingsandel og lønn blant innvandrere fra Afrika og Asia enn gjennomsnittet for norskfødte, for gitt kjønn og alder.

Fra 2016 til 2060 øker det udekkede finansieringsbehovets andel av Fastlands-Norges BNP med 4 prosent når den mest realistiske inn- og utvandringen legges til grunn. Av denne økningen bidrar innvandringseffekten alene med mer enn halvparten, 2,4 prosentenheter.

– Imidlertid er denne innvandringseffekten relativt konstant, mens aldringen av befolkningen fører til at det samlede udekkede finansieringsbehovet øker hvert år og passerer nær 11 prosent av BNP-FN i 2100 (FN = Fastlands-Norge, red. anm.). Realistisk inn- og utvandring forsterker altså de problemene som aldringen skaper for velferdsstatens langsiktige finansiering, men effektens relative betydning avtar over tid, skriver Holmøy og Strøm.

Sjokket: 10.000 mer i skatt

Tre dager før valget, fredag 8. september, presenterte Erling Holmøy sjokktall i NRKs Nyhetsmorgen: Innvandring vil koste hver innbygger 10.000 kroner mer i skatt fra 2025. For en familie på fire vil det si 40.000 kroner – årlig, skrev Document:

SSB: 10.000 kroner mer i skatt per innbygger pga innvandring

Statistisk Sentralbyrå legger en torpedo under venstresidens valgkampstrategi: Ap har foreslått skatteøkning på 15 milliarder. Er det bare begynnelsen? Partiene lenger til venstre – som Ap eventuelt blir avhengige av – er for nærmest fri innvandring. Det vil sprenge alle kalkyler.

(…)

Gjennom konkretiserte tall viser SSB hva det virkelig vil koste. Det er første gang det skjer så direkte og konkret. Noen vil si brutalt.

Det brutale ligger i at Holmøy tør si at en for stor del av nye innbyggere ikke er produktive: De tar ut mer enn de putter inn.

Lytt til NRKs innslag:

 

Meyer høstet storm

SSB-sjef Christine Meyer er blitt kraftig kritisert etter at 25 forskere fikk beskjed om at de skulle overflyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Blant disse var Holmøy.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen. Det har aldri skjedd – og kommer aldri til å skje, sier Meyer i en uttalelse sendt ut onsdag.

Hun var tidligere denne uken i møte med finansminister Siv Jensen (Frp) som ønsket en orientering om endringene som gjøres i SSBs forskningsavdeling. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene.

Meyer skal i et nytt møte med finansministeren, men departementet opplyste til NTB onsdag at dato for neste møte ikke er fastsatt.

 

SSB: Erling Holmøy og Birger Strøm: Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

Rights.no: SSB holdt tilbake rapport om innvandring. Hurtig-publisert i dag

Nettavisen: Her er SSB-forsker Holmøys nye innvandringsrapport

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂