Norge går tøffere tider i møte, og ansvarlige politikere burde forberede folk på hva som kommer. Antall potensielt yrkesaktive bak hver alderspensjonist vil bli nesten halvert fra 4,5 personer i 2014 til 2,5 personer i år 2060. Dette vil føre til økende budsjettunderskudd fra og med 2030, selv når oljepengene er tatt med. I år 2060 vil størrelsen på budsjettunderskuddet i følge Perspektivmeldingen kunne utgjøre 6 prosent av BNP. Tilsvarer 180 milliarder kroner. Hvor skal pengene komme fra? Skatten må økes med 50 % hvis helse-og omsorg skal holde tritt med eldrebølgen. Dette slår inn i 2046. Oljepenger brukes i dag for å dekke inn innvandringsregnskapet, men om noen år vil ikke det være nok. Fremskrittspartiet kan neppe overleve hvis det ikke får Høyre med på å bringe norsk innvandring ned på dansk nivå. Vi snakker om 100 milliarder i en stortingsperiode. Norsk innvandring er for tiden 400 % høyere enn EU-snittet. Har det sammenheng med at 31 prosent av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor og ikke trenger å bekymre seg om lønnsomhet?
Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.