Statens finanser er under press, og det kan bli krevende å sikre velferdsstaten uten økte skatter, tror økonomer og politikere. – Vi må kutte offentlige utgifter, og vi må øke skattetrykket, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF). Hørt den før? Landet risikerer å bli et samfunn i raskt forfall med skrantende velferd.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.