Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bruttonasjonalinntekten falt 3 prosent i 2020, tilsvarende en nedgang på 111 milliarder målt i løpende priser.

Staten skjermet privat sektor for mye av inntektsnedgangen. Skatter og andre inntekter til staten gikk kraftig ned, mens stønadsutbetalingene økte i 2020, viser nye tall Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Offentlige finanser fikk et underskudd i 2020, for første gang siden 1993. Staten har båret mye av nedgangen i nasjonalinntekten, og skjermet privat sektor, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet, Pål Sletten i SSB.

Nasjonalinntekten er summen av BNP og rente- og stønadsbalansen overfor utlandet.

Husholdningenes disponible inntekter vokste med 3,2 prosent i fjor, tilsvarende 1.577 milliarder kroner. Den største bidragsyteren til disponibel inntekt i 2020 var pensjoner og stønader fra det offentlige.

Økte inntekter og begrenset mulighet til å bruke pengene ga en historisk høy sparerate på 15,4 prosent. Husholdningenes sparing anslås til 257 milliarder kroner, som er en dobling fra 2019.

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂