Stureterminalen er en olje- og gassterminal og en viktig utskipningshavn for råolje og LPG. Sammenlignet med november 2019 er det først og fremst råolje, raffinerte mineraloljeprodukter og fisk som bidrar til nedgangen i eksportverdien, mens en økning i naturgasseksporten demper fallet. Illustrasjonsfoto: Bjørnar Morønning / NTB

Svekkede eksporttall for råolje, raffinerte mineraloljeprodukter og fisk bidrar til en kraftig nedgang i eksportverdien. En økning i naturgasseksporten demper fallet, viser tall fra SSB. Tallene viser også en sterk økning i bilimporten.

I november 2020 utgjorde eksporten av varer 71,5 milliarder kroner. Dette er 17,0 prosent lavere enn i samme måned i fjor, og den laveste eksportverdien for november siden 2016.

Vareimporten økte med 13,0 prosent til 71,3 milliarder kroner fra november i fjor. Dette ga et handelsoverskudd på 0,2 milliarder kroner i november. Høy innførsel av biler bidro til den høye importverdien.

Bilimporten endte på 7,0 milliarder kroner i november. Dette er nesten dobbelt så mye som i tilsvarende periode i fjor, og den høyeste importverdien siden rekordmåneden i mars 2019, da importen av Tesla 3 var spesielt høy. Det ble innført i overkant av 11.400 elbiler i november, en mer enn tredobling fra november i fjor. Over halvparten av bilene vi importerte i november, var elektriske. (SSB)

Harde pakker under treet

Det har vært en økning i importen av populære elektronikkvarer i november. Mye tyder altså på at det vil være harde pakker under juletreet også i år. Det ble importert 79.100 smartklokker og 68.300 nettbrett i november, noe som er en økning fra samme måned i fjor.

Importen av alkoholholdige drikkevarer var historisk høy i november. Verdien utgjorde 743 millioner kroner, en økning på 37,3 prosent fra november i fjor.

Gasseksporten øker

Vi eksporterte råolje for 19,5 milliarder kroner i november. Dette er en reduksjon på 32,4 prosent mot tilsvarende måned i 2019, og 3,9 prosent lavere enn i oktober i år. Nedgangen skyldes både lavere pris og volum. Oljeprisen i november endte på 411 kroner fatet, noe som er høyere enn de to foregående månedene, men 170 kroner lavere enn for 12 måneder siden. Antallet eksporterte fat endte på 47,4 millioner, ned 4,5 prosent fra i fjor.

Høyeste gasspris siden mars 2019

Naturgasseksporten økte med 4,8 prosent til 15,0 milliarder kroner i november. Oppgangen skyldes høyere pris og volum. Det ble utført 9,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i november, 1,9 prosent mer enn i fjor. Gassprisen i november er den høyeste siden mars 2019. (SSB)

Fortsatt svak vareeksport

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.