Norge eksporterte for rekordhøye 1.377,8 milliarder kroner i 2021, noe som bidro til tidenes handelsoverskudd på 531 milliarder kroner.

Det er høye priser på energivarer, metaller og fisk som dro eksportinntektene opp i året som gikk, skriver SSB.

Samlet vareeksport økte med 77 prosent sammenlignet med året før, og det er særlig en kraftig økning i eksportinntektene fra olje og gass som trakk opp. Disse inntektene sto for mer enn 60 prosent av all vareeksport i 2021, mot 42 prosent i 2020.

– Etter et turbulent 2020, med lave priser på viktige eksportvarer som olje, gass, elektrisk strøm og fisk, kom norsk eksport sterkt tilbake i 2021, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Espen Kristiansen.

Importen landet på sin side på 846,8 milliarder kroner.

Skyhøye priser

Pandemien har ført til økt etterspørsel etter varer på bekostning av tjenester. Høy etterspørsel i kombinasjon med forsyningsproblemer, prisvekst på råvarer og transportkostnader har skapt knapphet, forsinkelser og økt prispress i 2021.

Dette har vært fordelaktig for Norge, med skyhøye priser på gass og strøm.

– Varer vi eksporterer har hatt mye høyere prisvekst i gjennomsnitt enn varer vi importerer, sier Kristiansen.

Verdien av naturgasseksporten endte på hele 475,8 milliarder kroner i 2021, mer enn en firedobling fra året før og den klart høyeste eksportverdien noensinne. Den store økningen skyldes skyhøye gasspriser, spesielt i siste halvdel av 2021.

Dermed endte gassinntektene med å bli høyere enn oljeinntektene, selv om sistnevnte også var på sitt høyeste siden 2008 med en eksportverdi for råolje på hele 349,6 milliarder kroner.

Fastlandseksporten endte året med nok en rekordmåned og utgjorde 51,3 milliarder kroner i desember.

Økte importpriser

Selv om eksporten var vesentlig høyere enn importen, har ikke sistnevnte blitt billigere heller.

SSB-tallene viser en økning i prisene på importerte varer på 7,6 prosent fra året før, noe som er den høyeste endringen som er målt siden 2004. Importen i fjor var 82,1 milliarder kroner høyere enn året før.

Rundt en firedel av denne oppgangen skyldes høy import av personbiler, som økte med 36,5 prosent sammenlignet med året før, og beløp seg til 72,1 milliarder kroner i 2021. Brorparten av dette igjen skyldes elbiler, hvor importverdien var 48,2 milliarder kroner, hele 60,7 prosent mer enn i 2020.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Mimisbrunnrs samlede som E-bøker her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.