Norge solgte varer til utlandet for 2.601 milliarder kroner i fjor, en oppgang på 87 prosent fra 2021. Naturgass utgjorde nesten halvparten av eksporten.

Samtidig importerte Norge varer for 1.027 milliarder kroner i fjor. Dermed endte handelsoverskuddet på 1.574 milliarder kroner. Det er ny rekord og omtrent tre ganger så høyt som i 2021, skriver Statistisk sentralbyrå(SSB).

Økt eksportverdi av naturgass er hovedårsaken til den enorme oppgangen. Verdien av naturgassen Norge eksporterte tredoblet seg fra 2021, og endte på 1.357 milliarder kroner.

– Den kraftige økningen skyldes primært de skyhøye gassprisene, og naturgassen alene utgjorde i 2022 over halvparten av totaleksporten. Mindre tilgang på russisk gass er hovedårsaken til prisoppgangen, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk i SBB Therese Vestre.

Mengden gass Norge eksporterte i fjor økte med 3,3 prosent fra 2021.

Solgte mindre olje for mye mer penger

Verdien av råoljeeksporten økte med 54,8 prosent fra året før til 548,7 milliarder kroner. Også her skyldes den store oppgangen økte priser. I snitt kostet ett fat nordsjøolje i fjor 965 kroner. Det er 360 kroner mer enn i 2021.

Samtidig falt antall eksporterte fat råolje med 3 prosent til 568,5 millioner fat i fjor.

Sendte strøm for 45 milliarder ut av landet

Eksportverdien av varer fra fastlandet steg med 25,9 prosent til 683 milliarder kroner. Metaller utgjør 115,4 milliarder kroner av dette – en økning på 32,7 prosent.

I alt eksporterte Norge 26 terawattimer med strøm i fjor. Det utgjør omkring 17 prosent av norsk produksjon i et normalår. Eksportverdien endte på 45 milliarder kroner, som er over dobbelt så mye som i 2021.

– Antall terawattimer eksportert var nesten lik i 2022 og 2021, men den kraftige prisoppgangen på strøm resulterte til en kraftig økning i eksportverdien, sier Vestre i SSB.

Samtidig importerte Norge strøm for 22,1 milliarder kroner i fjor, som er fire ganger mer enn i 2021.

Fiskesultne utlendinger

Det ble også satt ny rekord for fiskeeksporten, med en verdi på 146,6 milliarder kroner i fjor. Det er 25,7 prosent mer enn i 2021. Høy vekst i etterspørselen etter norsk sjømat og påfølgende høye priser er hovedårsaken til økningen.

Laks står alene for rundt 70 prosent av fiskeeksporten.

Lesermøte i Oslo torsdag 26. januar kl. 18.00

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.