Norges samlede vareeksport endte på rekordhøye 129,5 milliarder kroner i september, mer enn en dobling fra september i fjor og en økning på 11,9 prosent fra forrige måneds eksportrekord. Utenlandsk etterspørsel etter norsk fossil energi gir landet inntekter andre land bare kan drømme om. Gasseksporten er sjudoblet fra september 2020.

Det samlede handelsoverskuddet for september ble på 53,7 milliarder kroner, det tilsvarer ca. en sjettedel av hva regjeringen Solberg foreslo å bruke av oljepenger i sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Til og med de ellers så nøkterne byråkratene i landets statistiske byrå må ty til superlativer for å beskrive september-tallene:

Situasjonen i norsk vareeksport er historisk sett helt eksepsjonell, viser statistikken over utenrikshandel med varer. Internasjonale forhold har ført til høye priser på viktige eksportvarer som olje, naturgass og aluminium. Samtidig har eksporten av fisk aldri vært høyere, med en verdi på 11,5 milliarder kroner i september. Dette bidro til at fastlandseksporten var rekordstor og nesten 30 prosent høyere enn for ett år siden, målt i løpende priser. Den samlede verdien på norsk eksport av varer har satt nye rekorder tre måneder på rad.

Vareimporten økte med 10,0 prosent til 75,8 milliarder kroner i september. Dette er den nest høyeste importverdien som er målt i en enkeltmåned. Handelsoverskuddet endte dermed på 53,7 milliarder kroner, det høyeste som er målt noensinne. (SSB)

SSB skriver at internasjonale forhold har ført til høye priser på viktige eksportvarer som olje, naturgass og aluminium. Samtidig har eksporten av fisk aldri vært høyere, med en verdi på 11,5 milliarder kroner i september.

Sjudoblet gasseksport

Det at stadig flere land, da særlig i Europa, gjør det de kan for å redusere bruken av fossil energi, kombinert med en generell økonomisk «oppvåkning» etter halvannet år med korona, gjør sitt til å sende oljeprisene oppover. Dermed mer enn doblet råoljeeksporten seg fra september i fjor og endte på 30,4 milliarder kroner. Verdien av naturgasseksporten endte på hele 48,7 milliarder kroner i september, en nær sjudobling fra september i fjor. Totalt tjente Norge nesten 79 milliarder kroner på olje og gass i forrige måned.

De rekordhøye gassprisene kan bety at gassfunnet som Aker BP gjorde i Stangnestind-brønnen i Barentshavet i juli i år, likevel kan bli lønnsomt.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂